F. X. Brixi na Prusinách

2. listopadu 2018, 19 hodin
kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách u Nebílov

Requiem c moll pražského svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho si opsal budoucí regenschori klatovského farního a poutního kostela Petr Kirle patrně v roce 1771, kdy zřejmě působil v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje v době Brixiho úmrtí. Hudebninu si v roce 1796 přinesl s sebou do Klatov. Velmi kvalitní Brixiho kompozice nebyla ve své době na českých kůrech příliš rozšířena. Její přítomnost v Kirleho hudební sbírce dosvědčuje velmi dobrý repertoárový rozhled klatovského regenschoriho na přelomu 18. a 19. století. Brixiho requiem Vás v dušičkový čas přivede do podmanivého prostředí kostela sv. Jakuba Většího na Prusinách u Nebílov, odkud se skýtá nádherný pohled na jižní Plzeňsko.

Mši svatou hudebně doprovodí Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Pokračovat ve čtení „F. X. Brixi na Prusinách“

Veritas vincit

28. října 2018, 17 hodin
Betlémská kaple Plzeň, Husova 14

Veritas vincit je slavnostním koncertem k výročí založení samostatného československého státu, ve kterém bude uvedena premiéra oratoria o blahoslaveném Hroznatovi plzeňského hudebního skladatele Pavla Samiece na libreto klatovského bohemisty Štěpána Špáda. Cyklická hudební kompozice je zkomponovaná přímo k události 100. výročí republiky a seznámí nás s legendou o patronu plzeňské diecéze, jeho životě, duchovním odkazu. Obsah hudební kompozice byl k příležitosti výročí vzniku republiky volen zcela záměrně, aby bylo akcentováno regionální téma na několika úrovních – v úrovni jeho obsahu, v rámci autorů, kteří téma společně zpracovali do podoby, kterou uvedou zapojení umělci z Plzně a Klatov, a to orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu. Přijměte pozvání do plzeňské Betlémské kaple dne 28. 10. 2018 k jedinečné oslavě významného jubilea české státnosti pod patronací blahoslaveného Hroznaty.

Vystoupí Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.
Vstup zdarma.

Pokračovat ve čtení „Veritas vincit“