Modo Antiquo

Plzeň-Litice, kostel sv. Petra a Pavla
29. června 2019, 17.00 hod.

Václav Benjamin Špíral – Létající lucerna
Federico Maria Sardelli – Concerto da chiesa in Re minore
P. Gunthera Jacoba, OSB. – Missa Dei Patris Festivalis

V rámci koncertu spojeného s oslavami patrocinia litického kostela sv. Petra a Pavla uvedeme v obnovené premiéře slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB., jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut. Missa Dei Patris Festivalis zahajuje tištěnou sbírku mší Acratismus pro honore Dei (Snídaně ke cti Boží, připravená z jídel znějících zbožností. Složená z chutí různých instrumentů a nejoddaněji předložená k libovolnému upotřebení všem i jednomu každému, kdo nejen zbožností, ale i hudbou uctívá Nejsvětější a Nerozdílnou Trojici), vydanou v roce 1725. Prozrazuje Jacobovu zálibu v kompozičních experimentech, jež stály u zrodu Jacobovy originální hudební řeči, jež byla jeho současníky tolik oceňována. Mši uvedeme v obnovené premiéře.

Federico Maria Sardelli Concerto da chiesa in Re minore

Cyklus Létající lucerna pro komorní obsazení od nadějného plzeňského skladatele Václava Benjamina Špírala vznikla z iniciativy členů spolku Consortium musicum. Vychází z barokního obsazení triových sonát a volbou témat vzdává hold barokním skladatelům, zejména Johannu Sebastianu Bachovi. Skladba bude provedena ve světové premiéře.

Postní koncert o Květné neděli v kostele sv. Martina na Hůrce u Klatov

Skladby 18. století F. X. Brixiho, J. J. Fuxe, J. G. Reutterna, A. Lottiho, G. Swobody, P. G. Jacoba, OSB. aj. ve stile antico z hudebního archivu klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie a broumovského kláštera.

Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Na pašijové bohoslužby Květné neděle naváže náš koncert ze skladeb postního období, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. Klatovský kostel měl v repertoáru skladby vrcholně barokních skladatelů z Vídně (J.J. Fux, J.G. Reuttern) a Benátek (A. Lotti), doplněný o skladby ve své době nesmírně populárního F.X. Brixiho. Program bude doplněn o broumovské kompozice barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB, jenž začínal svoji hudební kariéru v kladrubském klášteře.

Koncert pořádáme ve spolupráci s Omnium, z. s., Život památkám za finanční podpory Plzeňského kraje, Nadace Život umělce a města Klatov.

Smetanovské dny: Musica temporis Quadragesimae

Postní duchovní hudba 18. století z archivů jihozápadních Čech

kostel sv. Jana Nepomuckého Plzeň
27. března v 19.00 hodin

Skladby 18. století ve stile antico z hudebního archivu klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie a broumovského kláštera.

Autoři: F. X. Brixi, J. J. Fux, J. G. Reuttern, A. Lotti, G. Swoboda, P. G. Jacob, OSB, aj.

Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Pokračovat ve čtení „Smetanovské dny: Musica temporis Quadragesimae“