Beeindruckende Deutschlandpremiere in Eslarn

Die Aufführung der neu entdeckten Messe „Missa Dei Patris Festivalis“ des tschechischen Komponisten Gunther Jacob begeisterte rund 100 Besucher. Die professionellen Sänger des gemischten Kammerchors vom „Kollegium für geistige Musik“ aus Klatovy sorgten während der Aufführung zusammen mit dem hochkarätigen Orchester „Consortium musicum“ aus Pilsen in der Eslarner Pfarrkirche räumlich für eine wunderbare Klangverteilung und unter den Zuhörern für wohltuende geistige Klänge. Eine souveräne Klangeinheit zwischen Chor und Orchester garantierte Dirigent und Chorleiter Vít Aschenbrenner. Bestens organisiert wurde die kostenlose Darbietung vom Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee in Zusammenarbeit mit dem Musikkreis Bayern-Böhmen e.V. in Lam.

Celý článek na https://www.onetz.de/oberpfalz/eslarn/beeindruckende-deutschlandpremiere-eslarn-id2858041.html

pf2020

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám popřáli mnoho krásných chvil při poslechu krásné hudby.

Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

pátek 29. listopadu 2019 od 19 hodin
refektář jezuitské koleje (vchod z nádvoří koleje)

Carlo Luigi Pietragrua (1665–1726) – Laetatus sum (1713)
P. Gunther Jacob, OSB. – Te Deum in B (1714)
Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti. Díky přispění Města Klatovy i Plzeňského kraje se tento prostor po dlouhé době opět zpřístupní ve svém původním lesku a nádheře.

V rámci koncertu během znovuotevření refektáře uvedeme žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, když mi řekli: do domu Hospodinova půjdeme) ve starém stylu (in stile antico)od drážďanského skladatele Carola Luigiho Pietragruy, jenž působil u drážďanského dvora a komponoval pro zdejší jezuity. Námět žalmu, stejně jako prostředí a doba jeho vzniku tak úzce souvisejí se slavnostní příležitostí tohoto vystoupení. Skladba vznikla patrně 1. května 1713.

Vystoupení doplníme slavnostním Te Deum in B českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut.

Te Deum in B zkomponoval G. Jacob v roce 1714, jež slavnostní koncert zakončí jako díkůvzdání za své uzdravení z morové rány v roce 1713. Dílo prozrazuje autorovu zálibu v kompozičních experimentech, jež stály u zrodu Jacobovy originální hudební řeči. I díky nim byly jeho skladby současníky tolik uznávány.

*   *   *

Žalm Laetatus sum C. L. Pietragruy provedeme v rámci slavnostního požehnání jezuitského refektáře v 16.30.

Jacobovo Te Deum in B uslyšíte v rámci slavnostního otevíracího koncertu, jež začne v 19.00.

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

13. listopadu od 13 hodin
ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni, Kopeckého sady 13

u příležitosti připomenutí 30. výročí vystoupení studentů
plzeňských vysokých škol proti totalitě v listopadu 1989

Program
13.00 Akademický obřad:
Projev rektora
Představení nových profesorů a docentů
Udělení pamětních medailí ZČU
Ocenění vůdčích osobností stávkových výborů VŠSE, PF a LF UK v Plzni
Vystoupení orchestru Consortium musicum
14.30 Společenské setkání pozvaných hostů s občerstvením – malý sál
16.00 Panelová diskuse s přímými účastníky listopadových událostí – kinosál
Účinkují: Jiří Podlipný, Marcel Hájek, Vladimír Dvořák, Lubomír Smatana, Miroslav Anton
17.00 Projekce dokumentárního filmu M. Antona Listopad 1989 a beseda s tvůrci – kinosál