Requiem za Adama Jindřicha, hr. von Steinau

Prusiny, kostel sv. Jakuba Staršího
30. 10. 2022, 17.00 hod.

Johann Michael Haydn
Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo (1771)

Zádušní mše za Adama Jindřicha, hraběte von Steinau, pána na Nebílovech a fundátora prusínského kostela (+ 31. října 1712).

Magnificat anima mea Dominum

Koncert z děl F. X. Brixiho v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera

Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie
16. 9. 2022, 19.00 hod.

František Xaver Brixi (1732-1771)
Magnificat in C
Missa in D (obnovená premiéra)
Motetto Tempore Rogationum Da pacem Domine (obnovená premiéra)

U příležitosti 290. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho, oslavíme koncertem z jeho liturgických děl. Dvě z nich – rozsáhlá virtuózní Missa in D a moteto určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum), pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785–1795 Václava Pavlase a budou provedeny v obnovené premiéře. Zejména text posledně jmenovaného Brixiho moteta Da pacem Domine (Dej pokoj, Pane) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu.

30. Haydnovy hudební slavnosti

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
10. 9. 2022, 19.00 hod.

Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern (1644–1704)
Missa Sancti Henrici (1696)

Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693)
Sonata vespertina
Sonata a 8 Sancti Petri & Pauli (1667)

P. Ignatius Augustiner (+ 1688)
Ein schöner Aufzug Bartholomäus Riedl Ein langer & schöner Aufzug

Program bude věnován k uctění jubilejního 30. ročníku Haydnových hudebních slavností. Toto jubileum chceme oslavit uvedením velkolepé kompozice Missa Sancti Henrici z roku 1696 od česko-rakouského barokního skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644–1704). Jedná se o skladbu nezvykle velkého obsazení (např. pětice trompet, pětihlasý sbor, rozšířené smyčcové těleso) komponovanou ve stylu tzv. kolosálního baroku komponovanou pro špičkové interpretační podmínky v prostředí salcburské arcibiskupské kapely. Podmanivý zvuk Biberových vrcholně barokních liturgických kompozic se výborně hodí do monumentálního prostředí nově opravené katedrály s četnými barokními prvky a zároveň umožní důstojně oslavit výročí tohoto festivalu tzv. staré hudby v jihozápadních Čechách.

Program doplní instrumentální kompozice kroměřížského biskupského kapelníka a Biberova kolegy Pavla Josefa Vejvanovského (c. 1639/40–1693) využívající tehdy velmi oblíbeného zvuku žesťových nástrojů, a dobové fanfáry.

Svatohorské Korunovační slavnosti

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
25. 6. 2022, 19.30 hod.

Antonín Syrůček (c. 1715–1762)
Missa Coronatae Sacro Montanae Beatae Mariae Virginis

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme spolu se sborem Kolegium pro duchovní hudbu slavnostní mši Missa Coronatae Sacro Montanae B. V. M. Antonína Syrůčka (c. 1715-1762). Stane se tak na vigilijní mši sv.

Vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762) patřil k nejvýznamnějším pražským skladatelům na pomezí pozdního baroka a začínajícího klasicismu. Jeho slavnostní Missa Coronatae Sacro Montanae B. V. M. věnoval autor na Svatou Horu ke každoročním oslavám Korunovace zdejší zázračné sošky Panny Marie. Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí 30. a 40. let 18. století a vytvořit si osobitý pozdně barokní kompoziční styl.