Sehlingovská slavnost v Toužimi…

…v Toužimi si připomněli zapomenutého rodáka.

V tomto roce uplynulo 310 let od narození Josefa Antonína Sehlinga, toužimského rodáka a významného barokního skladatele a hudebníka, který v minulých letech upadl v zapomnění. Teprve v nedávných letech bylo jeho jedinečné dílo znovu objeveno a interpretováno, zejména díky badatelské práci dr. Milady Jonášové a hudebních nadšenců. Sehlingovo dílo, převážně duchovní hudba, je pozoruhodné zejména tím, že ve své době využíval módní italskou operní hudbu v hudbě duchovní. Za svůj krátký život, zemřel v Praze v roce 1756 (ve věku pouhých 46 let), však napsal i několik oper a sám byl skvělým hudebníkem a působil také jako kapelník na kůrech nejvýznamnějších pražských kostelů.

K Sehlingovu výročí nastudoval klatovský smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňeský komorní orchestr Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera dvě dosud neuvedené skladby, Missa B.V. Conceptionis seu integra a Regina coeli lætare in D. Ty zazněly v neděli 28. června v toužimském kostele Narození Panny Marie (římskokatolický farní kostel v historickém jádru města Toužimi, od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka), kde byl Josef Antonín Sehling před 310 lety pokřtěn a kde také v mládí získal hudební vzdělání.

Aby byla zachována co největší autentičnost díla, bylo provedení mše spojeno s bohoslužbou, kterou celebroval tepelský premonstrát P. Reginald Pavel Větrovec, OPraem. Bohoslužba možná mnoho Toužimských odradila od návštěvy kostela. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval, neboť to nebyl jen duchovní, ale i úžasný a v našem regionu vzácný kulturní zážitek. Sehling si takovou oslavu jistě zasloužil a ta mohla být realizována i díky nadšení organizátorů ze spolku Pod střechou, hudebníků i díky finanční podpoře města Karlovarského kraje a města Toužimi.

J. Schierl,
Toužim – ze spolku Pod střechou

Ještě dodatek z Infocentra v Teplé

…zážitek to byl opravdu mimořádný a výjimečný. Proto si dovolíme přislíbit příznivcům hudby z Teplé a okolí, pozvání sboru i komorního orchestru z Klatov, k nám do Teplé, v příštím roce.

Naše barokní kaple Nejsvětější trojice bude důstojnou kulisou krásné hudbě a andělským hlasům.

Karla Kunešová,
Infocentrum Teplá

pf2020

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám popřáli mnoho krásných chvil při poslechu krásné hudby.

pf2019

Milí přátelé,
dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku. Věříme, že se v novém roce společně setkáme a budeme sdílet takové hudební zážitky, které obohatí život. Život, který se někdy zdá být až příliš uspěchaný.

Společné zastavení u krásné hudby snad zpomalí a zpříjemní nám všem nadcházející rok 2019.