Ke cti svatých apoštolů

Litice, kostel sv. Petra a Pavla
10. 6. 2022, 19.00 hod.

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, v tomto kostele tradiční koncert barokní hudby.

Antonín Syrůček (c. 1715-1762) Missa Coronatae Sacro Montanae Beatae Mariae Virginis

Vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715–1762) patřil k nejvýznamnějším pražským skladatelům na pomezí pozdního baroka a začínajícího klasicismu. Jeho slavnostní Missa Coronatae Sacro Montanae B. V. M. věnoval autor na Svatou Horu ke každoročním oslavám Korunovace zdejší zázračné sošky Panny Marie. Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí 30. a 40. let 18. století a vytvořit si osobitý pozdně barokní kompoziční styl.

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2021/2022 ZČU v Plzni

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, 18. 5. 2022, 19.00 hod.

Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern (1644-1704): Missa Sancti Henrici (1696)
Pavel Josef Vejvanovský (1640-1693): Sonata vespertina
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata a 8 Sancti Petri & Pauli (1667)
Antonio Caldara (1670-1736): Alleluia dicite in gentibus (1710-1720)
P. Ignatius Augustiner (+ 1688): Ein schöner Aufzug
Bartholomäus Riedl: Ein langer & schöner Aufzug

Tradiční Slavnostní koncert k závěru akademického roku 2021/2022 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni provede komorní orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu. Program bude věnován k uctění 30. výročí ZČU. Toto jubileum chceme oslavíme uvedením velkolepé kompozice Missa Sancti Henrici z roku 1696 od česko-rakouského barokního skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644–1704). Jedná se o skladbu nezvykle velkého obsazení (např. pětice trompet, pětihlasý sbor, rozšířené smyčcové těleso) komponovanou ve stylu tzv. kolosálního baroku komponovanou pro špičkové interpretační podmínky v prostředí salcburské arcibiskupské kapely. Podmanivý zvuk Biberových vrcholně barokních liturgických kompozic se výborně hodí do monumentálního prostředí nově opravené katedrály s četnými barokními prvky a zároveň umožní důstojně oslavit výročí naší Alma Mater.

Sehlingovská slavnost v Toužimi…

…v Toužimi si připomněli zapomenutého rodáka.

V tomto roce uplynulo 310 let od narození Josefa Antonína Sehlinga, toužimského rodáka a významného barokního skladatele a hudebníka, který v minulých letech upadl v zapomnění. Teprve v nedávných letech bylo jeho jedinečné dílo znovu objeveno a interpretováno, zejména díky badatelské práci dr. Milady Jonášové a hudebních nadšenců. Sehlingovo dílo, převážně duchovní hudba, je pozoruhodné zejména tím, že ve své době využíval módní italskou operní hudbu v hudbě duchovní. Za svůj krátký život, zemřel v Praze v roce 1756 (ve věku pouhých 46 let), však napsal i několik oper a sám byl skvělým hudebníkem a působil také jako kapelník na kůrech nejvýznamnějších pražských kostelů.

K Sehlingovu výročí nastudoval klatovský smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňeský komorní orchestr Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera dvě dosud neuvedené skladby, Missa B.V. Conceptionis seu integra a Regina coeli lætare in D. Ty zazněly v neděli 28. června v toužimském kostele Narození Panny Marie (římskokatolický farní kostel v historickém jádru města Toužimi, od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka), kde byl Josef Antonín Sehling před 310 lety pokřtěn a kde také v mládí získal hudební vzdělání.

Aby byla zachována co největší autentičnost díla, bylo provedení mše spojeno s bohoslužbou, kterou celebroval tepelský premonstrát P. Reginald Pavel Větrovec, OPraem. Bohoslužba možná mnoho Toužimských odradila od návštěvy kostela. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval, neboť to nebyl jen duchovní, ale i úžasný a v našem regionu vzácný kulturní zážitek. Sehling si takovou oslavu jistě zasloužil a ta mohla být realizována i díky nadšení organizátorů ze spolku Pod střechou, hudebníků i díky finanční podpoře města Karlovarského kraje a města Toužimi.

J. Schierl,
Toužim – ze spolku Pod střechou

Ještě dodatek z Infocentra v Teplé

…zážitek to byl opravdu mimořádný a výjimečný. Proto si dovolíme přislíbit příznivcům hudby z Teplé a okolí, pozvání sboru i komorního orchestru z Klatov, k nám do Teplé, v příštím roce.

Naše barokní kaple Nejsvětější trojice bude důstojnou kulisou krásné hudbě a andělským hlasům.

Karla Kunešová,
Infocentrum Teplá