Sehlingovská slavnost v Toužimi…

…v Toužimi si připomněli zapomenutého rodáka.

V tomto roce uplynulo 310 let od narození Josefa Antonína Sehlinga, toužimského rodáka a významného barokního skladatele a hudebníka, který v minulých letech upadl v zapomnění. Teprve v nedávných letech bylo jeho jedinečné dílo znovu objeveno a interpretováno, zejména díky badatelské práci dr. Milady Jonášové a hudebních nadšenců. Sehlingovo dílo, převážně duchovní hudba, je pozoruhodné zejména tím, že ve své době využíval módní italskou operní hudbu v hudbě duchovní. Za svůj krátký život, zemřel v Praze v roce 1756 (ve věku pouhých 46 let), však napsal i několik oper a sám byl skvělým hudebníkem a působil také jako kapelník na kůrech nejvýznamnějších pražských kostelů.

K Sehlingovu výročí nastudoval klatovský smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňeský komorní orchestr Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera dvě dosud neuvedené skladby, Missa B.V. Conceptionis seu integra a Regina coeli lætare in D. Ty zazněly v neděli 28. června v toužimském kostele Narození Panny Marie (římskokatolický farní kostel v historickém jádru města Toužimi, od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka), kde byl Josef Antonín Sehling před 310 lety pokřtěn a kde také v mládí získal hudební vzdělání.

Aby byla zachována co největší autentičnost díla, bylo provedení mše spojeno s bohoslužbou, kterou celebroval tepelský premonstrát P. Reginald Pavel Větrovec, OPraem. Bohoslužba možná mnoho Toužimských odradila od návštěvy kostela. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval, neboť to nebyl jen duchovní, ale i úžasný a v našem regionu vzácný kulturní zážitek. Sehling si takovou oslavu jistě zasloužil a ta mohla být realizována i díky nadšení organizátorů ze spolku Pod střechou, hudebníků i díky finanční podpoře města Karlovarského kraje a města Toužimi.

J. Schierl,
Toužim – ze spolku Pod střechou

Ještě dodatek z Infocentra v Teplé

…zážitek to byl opravdu mimořádný a výjimečný. Proto si dovolíme přislíbit příznivcům hudby z Teplé a okolí, pozvání sboru i komorního orchestru z Klatov, k nám do Teplé, v příštím roce.

Naše barokní kaple Nejsvětější trojice bude důstojnou kulisou krásné hudbě a andělským hlasům.

Karla Kunešová,
Infocentrum Teplá

Ke cti svatých apoštolů

27. června 2020 od 19 hodin
kostel sv. Petra & Pavla Plzeň-Litice

Josef Antonín Sehling (1710-1756) Missa B.V. Conceptionis seu integra
Josef Antonín Sehling Regina coeli laetare in D

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, v tomto kostele tradiční koncert barokní hudby.

Pokračovat ve čtení „Ke cti svatých apoštolů“

Mše svatá z vigilie

20. června od 19.30 hod.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře

Josef Antonín Sehling (1710-1756) Missa Immaculatae B. V. Conceptionis seu integra
Josef Antonín Sehling Regina coeli laetare in D

Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum
řídí Vít Aschenbrenner

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme slavnostní mši Missa Immaculatae B. V. Conceptionis Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756). Stane se tak na vigilijní mši sv., kterou bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo.

Sehling patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.Jeho Missa Immaculatae Beatae Virginis Conceptionis (ke svátku Neposkvrněného početí Panny Marie) je dochována v Sehlingově rukopisu ve svatovítském archivu. Skladbu pod názvem Missa integra provozovali také pražští jezuité ve svém největším pražském chrámu sv. Mikuláše, což svědčí o tehdejší proslulosti této kompozice a jejího autora.Sehlingova Regina coeli laetare kombinuje barokní jazyk ovlivněný A. Vivaldim a vídeňskými barokními skladateli, jenž byl typický pro pražské skladatele 30.-40. let 18. století, s novou téměř rokokovou galantní hudební řečí posledních let Sehlingova života.