Laudate Dominum

(sobota) 3. prosince od 19 hodin

Koncert k výročí otevření refektáře

Zahájení provozu znovuobnoveného refektáře jezuitské koleje v roce 2019 stejně jako jeho letošní tříleté výročí jsou spjaty s vystoupením klatovského komorního sboru Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňského komorního orchestru Consortium musicum. Rádi bychom klatovskému publiku představili v liturgické době rozjímání a pokoje hudební repertoár adventního času v poněkud netradiční podobě a zároveň v co největší možné pestrosti. Dne 3. prosince 2022 v 19 hodin se refektářem rozezní instrumentální, motetové a kantátové kompozice barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha ve spojení s hudbou italské a německé provenience, která se v adventním čase v našich končinách neprovozuje příliš často. Věříme, že jejich provedení na začátku letošního adventu v klatovském refektáři bude pro Vás příjemným a inspirativním vstupem do tohoto liturgického období.

Vstupné dobrovolné.
Koncert trvá přibližně 60 minut bez přestávky.
Rezervace vstupenek na webu www. refektar.eu.

Stejný program provedeme ještě následující den, tedy 4. 12. 2022 od 18 v Klosterkirche Maria Hilf v Chamu.

Requiem za Adama Jindřicha, hr. von Steinau

Prusiny, kostel sv. Jakuba Staršího
30. 10. 2022, 17.00 hod.

Johann Michael Haydn
Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo (1771)

Zádušní mše za Adama Jindřicha, hraběte von Steinau, pána na Nebílovech a fundátora prusínského kostela (+ 31. října 1712).

Magnificat anima mea Dominum

Koncert z děl F. X. Brixiho v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera

Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie
16. 9. 2022, 19.00 hod.

František Xaver Brixi (1732-1771)
Magnificat in C
Missa in D (obnovená premiéra)
Motetto Tempore Rogationum Da pacem Domine (obnovená premiéra)

U příležitosti 290. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho, oslavíme koncertem z jeho liturgických děl. Dvě z nich – rozsáhlá virtuózní Missa in D a moteto určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum), pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785–1795 Václava Pavlase a budou provedeny v obnovené premiéře. Zejména text posledně jmenovaného Brixiho moteta Da pacem Domine (Dej pokoj, Pane) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu.

30. Haydnovy hudební slavnosti

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
10. 9. 2022, 19.00 hod.

Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern (1644–1704)
Missa Sancti Henrici (1696)

Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693)
Sonata vespertina
Sonata a 8 Sancti Petri & Pauli (1667)

P. Ignatius Augustiner (+ 1688)
Ein schöner Aufzug Bartholomäus Riedl Ein langer & schöner Aufzug

Program bude věnován k uctění jubilejního 30. ročníku Haydnových hudebních slavností. Toto jubileum chceme oslavit uvedením velkolepé kompozice Missa Sancti Henrici z roku 1696 od česko-rakouského barokního skladatele Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644–1704). Jedná se o skladbu nezvykle velkého obsazení (např. pětice trompet, pětihlasý sbor, rozšířené smyčcové těleso) komponovanou ve stylu tzv. kolosálního baroku komponovanou pro špičkové interpretační podmínky v prostředí salcburské arcibiskupské kapely. Podmanivý zvuk Biberových vrcholně barokních liturgických kompozic se výborně hodí do monumentálního prostředí nově opravené katedrály s četnými barokními prvky a zároveň umožní důstojně oslavit výročí tohoto festivalu tzv. staré hudby v jihozápadních Čechách.

Program doplní instrumentální kompozice kroměřížského biskupského kapelníka a Biberova kolegy Pavla Josefa Vejvanovského (c. 1639/40–1693) využívající tehdy velmi oblíbeného zvuku žesťových nástrojů, a dobové fanfáry.