Slavnostní koncert k otevření refektáře klatovské jezuitské koleje

pátek 29. listopadu 2019 od 19 hodin
refektář jezuitské koleje (vchod z nádvoří koleje)

Carlo Luigi Pietragrua (1665–1726) – Laetatus sum (1713)
P. Gunther Jacob, OSB. – Te Deum in B (1714)
Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Slavnostní otevření refektáře bývalé jezuitské koleje v Klatovech vnímáme jako úspěšné završení našich dlouhodobých snah dostat tento nádherný prostor do povědomí nejen klatovské kulturní a hudbymilovné veřejnosti. Díky přispění Města Klatovy i Plzeňského kraje se tento prostor po dlouhé době opět zpřístupní ve svém původním lesku a nádheře.

V rámci koncertu během znovuotevření refektáře uvedeme žalm 122 Laetatus sum (Zaradoval jsem se, když mi řekli: do domu Hospodinova půjdeme) ve starém stylu (in stile antico)od drážďanského skladatele Carola Luigiho Pietragruy, jenž působil u drážďanského dvora a komponoval pro zdejší jezuity. Námět žalmu, stejně jako prostředí a doba jeho vzniku tak úzce souvisejí se slavnostní příležitostí tohoto vystoupení. Skladba vznikla patrně 1. května 1713.

Vystoupení doplníme slavnostním Te Deum in B českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut.

Te Deum in B zkomponoval G. Jacob v roce 1714, jež slavnostní koncert zakončí jako díkůvzdání za své uzdravení z morové rány v roce 1713. Dílo prozrazuje autorovu zálibu v kompozičních experimentech, jež stály u zrodu Jacobovy originální hudební řeči. I díky nim byly jeho skladby současníky tolik uznávány.

*   *   *

Žalm Laetatus sum C. L. Pietragruy provedeme v rámci slavnostního požehnání jezuitského refektáře v 16.30.

Jacobovo Te Deum in B uslyšíte v rámci slavnostního otevíracího koncertu, jež začne v 19.00.

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

13. listopadu od 13 hodin
ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni, Kopeckého sady 13

u příležitosti připomenutí 30. výročí vystoupení studentů
plzeňských vysokých škol proti totalitě v listopadu 1989

Program
13.00 Akademický obřad:
Projev rektora
Představení nových profesorů a docentů
Udělení pamětních medailí ZČU
Ocenění vůdčích osobností stávkových výborů VŠSE, PF a LF UK v Plzni
Vystoupení orchestru Consortium musicum
14.30 Společenské setkání pozvaných hostů s občerstvením – malý sál
16.00 Panelová diskuse s přímými účastníky listopadových událostí – kinosál
Účinkují: Jiří Podlipný, Marcel Hájek, Vladimír Dvořák, Lubomír Smatana, Miroslav Anton
17.00 Projekce dokumentárního filmu M. Antona Listopad 1989 a beseda s tvůrci – kinosál

Modo Antiquo

Plzeň-Litice, kostel sv. Petra a Pavla
29. června 2019, 17.00 hod.

Václav Benjamin Špíral – Létající lucerna
Federico Maria Sardelli – Concerto da chiesa in Re minore
P. Gunthera Jacoba, OSB. – Missa Dei Patris Festivalis

V rámci koncertu spojeného s oslavami patrocinia litického kostela sv. Petra a Pavla uvedeme v obnovené premiéře slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB., jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut. Missa Dei Patris Festivalis zahajuje tištěnou sbírku mší Acratismus pro honore Dei (Snídaně ke cti Boží, připravená z jídel znějících zbožností. Složená z chutí různých instrumentů a nejoddaněji předložená k libovolnému upotřebení všem i jednomu každému, kdo nejen zbožností, ale i hudbou uctívá Nejsvětější a Nerozdílnou Trojici), vydanou v roce 1725. Prozrazuje Jacobovu zálibu v kompozičních experimentech, jež stály u zrodu Jacobovy originální hudební řeči, jež byla jeho současníky tolik oceňována. Mši uvedeme v obnovené premiéře.

Federico Maria Sardelli Concerto da chiesa in Re minore

Cyklus Létající lucerna pro komorní obsazení od nadějného plzeňského skladatele Václava Benjamina Špírala vznikla z iniciativy členů spolku Consortium musicum. Vychází z barokního obsazení triových sonát a volbou témat vzdává hold barokním skladatelům, zejména Johannu Sebastianu Bachovi. Skladba bude provedena ve světové premiéře.

Postní koncert o Květné neděli v kostele sv. Martina na Hůrce u Klatov

Skladby 18. století F. X. Brixiho, J. J. Fuxe, J. G. Reutterna, A. Lottiho, G. Swobody, P. G. Jacoba, OSB. aj. ve stile antico z hudebního archivu klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie a broumovského kláštera.

Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Na pašijové bohoslužby Květné neděle naváže náš koncert ze skladeb postního období, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. Klatovský kostel měl v repertoáru skladby vrcholně barokních skladatelů z Vídně (J.J. Fux, J.G. Reuttern) a Benátek (A. Lotti), doplněný o skladby ve své době nesmírně populárního F.X. Brixiho. Program bude doplněn o broumovské kompozice barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB, jenž začínal svoji hudební kariéru v kladrubském klášteře.

Koncert pořádáme ve spolupráci s Omnium, z. s., Život památkám za finanční podpory Plzeňského kraje, Nadace Život umělce a města Klatov.