F. X. Brixi na Prusinách

2. listopadu 2018, 19 hodin
kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách u Nebílov

Requiem c moll pražského svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho si opsal budoucí regenschori klatovského farního a poutního kostela Petr Kirle patrně v roce 1771, kdy zřejmě působil v rakovnickém kostele sv. Bartoloměje v době Brixiho úmrtí. Hudebninu si v roce 1796 přinesl s sebou do Klatov. Velmi kvalitní Brixiho kompozice nebyla ve své době na českých kůrech příliš rozšířena. Její přítomnost v Kirleho hudební sbírce dosvědčuje velmi dobrý repertoárový rozhled klatovského regenschoriho na přelomu 18. a 19. století. Brixiho requiem Vás v dušičkový čas přivede do podmanivého prostředí kostela sv. Jakuba Většího na Prusinách u Nebílov, odkud se skýtá nádherný pohled na jižní Plzeňsko.

Mši svatou hudebně doprovodí Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Pokračovat ve čtení „F. X. Brixi na Prusinách“

Veritas vincit

28. října 2018, 17 hodin
Betlémská kaple Plzeň, Husova 14

Veritas vincit je slavnostním koncertem k výročí založení samostatného československého státu, ve kterém bude uvedena premiéra oratoria o blahoslaveném Hroznatovi plzeňského hudebního skladatele Pavla Samiece na libreto klatovského bohemisty Štěpána Špáda. Cyklická hudební kompozice je zkomponovaná přímo k události 100. výročí republiky a seznámí nás s legendou o patronu plzeňské diecéze, jeho životě, duchovním odkazu. Obsah hudební kompozice byl k příležitosti výročí vzniku republiky volen zcela záměrně, aby bylo akcentováno regionální téma na několika úrovních – v úrovni jeho obsahu, v rámci autorů, kteří téma společně zpracovali do podoby, kterou uvedou zapojení umělci z Plzně a Klatov, a to orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu. Přijměte pozvání do plzeňské Betlémské kaple dne 28. 10. 2018 k jedinečné oslavě významného jubilea české státnosti pod patronací blahoslaveného Hroznaty.

Vystoupí Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.
Vstup zdarma.

Pokračovat ve čtení „Veritas vincit“

Tajemství františkánů

16. října 2018, 18 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie Plzeň

Hudba plzeňských františkánů 18. století je opředena mnoha tajemstvími. Většina hudebních kompozic pochází od neznámých františkánských skladatelů, kteří svoji identitu záměrně skrývali. Skladby těchto anonymních hudebníků z přelomu 17. a 18. století nám po­otevírají dveře k dalšímu tajemství – jsou jedinými dnes známými svědky plzeňské barokní hudby. Přijďte s námi do plzeňského františkánského kostela Nanebevzetí Panny Marie poodhalit, jak zněla zdejší barokní hudba a jak moc se odlišovala od anonymních skladeb františkánů z bavorského Neukirchen beim Heiligen Blut, které zde budou také uvedeny.

Vystoupí Consortium musicum.
Vstup zdarma.

Pokračovat ve čtení „Tajemství františkánů“