Ke cti svatých apoštolů

kostel sv. Petra a Pavla Plzeň-Litice, 17. 6. 2023, 19.00 hod.

Václav Jan Kopřiva (1708-1789) Vox clamantis in deserto
Šimon Brixi (1693-1735) Domine ad adjuvandum me festina in a
Jan František Novák (+1771) Magnificat
Anonym (Flaška?) Dixit Dominus in D
Anonym (Flaška?) Domine ad adjuvandum me festina in C
Jan Dismas Zelenka (1679-1745) In convertendo Dominus, ZWV 91 (1728)

Poutní slavnost k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi.

Slavnostní koncert

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, 17. 5. 2023, 19.00 hod.

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2022/2023 ZČU v Plzni

František Xaver Brixi (1732–1771): Missa in D
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Lobet den Herrn alle Heiden, BWV 230
Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742): Gloria & honore, op. 3/8 (1718)
František Xaver Brixi Da pacem Domine

Tradiční Slavnostní koncert k závěru akademického roku 2022/2023 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Vystoupí Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu.

Hlavní osobností programu je jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítský kapelník František Xaver Brixi (1732-1771). Jeho rozsáhlá virtuózní Missa in D představuje svojí velkorysou kompoziční architekturou jedno z nejlepších mešních zhudebnění své doby. Brixiho moteto Da pacem Domine určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu. Obě skladby pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785-1795 Václava Pavlase a jsou tak součástí hudební historie našeho regionu.

Program koncertu doplníme o dvě sborová moteta – jední se o světoznámé zhudebnění luterského textu žalmu Lobet den Herrn alle Heiden od Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a ve své době nesmírně populární skladbu Gloria et honore od dobřanského skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689-1742).

Musica colorata

Refektář jezuitské koleje, Klatovy, 21. dubna 2023, 18.00

Přinejmenším stejně barvitá jako celý barokní svět byla také jeho hudba. Malé nahlédnutí do její pestrosti nám zprostředkují členové komorního ansámblu Consortium musicum, jenž je pravidelným hostem barokních jezuitských Klatov. Program sestavený z děl italských a německých autorů pocházejících z různých regionů a vyznávajících různé konfese představí barokní hudební svět ve vší jeho pestrosti. Vedle tónů zakladatele tzv. neapolské školy Alessandra Scarlattiho plných jihoitalského slunce nahlédneme do kompozičního světa severoněmeckého luterského varhaníka Dietricha Buxtehudeho. Po zastávce v lipské Componierstube zdejšího kapelníka Johanna Sebastiana Bacha a u jeho skladeb pro cembalo budeme nakonec moci spočinout v kapli drážďanského kurfiřta Friedricha Augusta II. a zde tvořícího „božského SasaJohanna Adolfa Hasseho.

Plná barev nemusí být však pouze barokní hudba. Pozvání do světa barev mohou skýtat také samotné barokní či barokní dobou inspirované hudební nástroje. Vlámské cembalo z dílny předního stavitele Františka Vyhnálka, které se na tomto koncertu poprvé představí, je toho důkazem. Tento jednomanuálový nástroj se dvěma registry je kopií cembala z první třetiny 17. století od špičkového vlámského stavitele Johanna Ruckerse (1578–1642). Ruckersovy nástroje prosluly ušlechtilým tónem s dlouhým dozvukem. Jeho sonorně laděný zvuk je obohacen o jiskřivou barvu vyšších harmonických tónů. Nástroj se tak hodí pro interpretaci komorní i sólové literatury od vrcholné renesance až po vrcholný barok.

Cembalo z roku 2021 se řadí k nejkvalitnějším cembalům vyrobeným v našich zemích. Jeho příslušnost do našeho regionu podtrhuje i nádherná výzdoba rukou pražské akademické malířky paní Miluše Poupětové. Tento nástroj a hudba vás dokonale vtáhnou do světa barokních (nejen jezuitských) Klatov.

Program (předběžný)

Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: Ouverture & recitativo
Dietrich Buxtehude: Sonata in a minor. Passacaglia (BuxWV 272)
Alessandro Scarlatti: Sinfonia Avanti La Serenata „Clori, Dorino e Amore“
Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: Aria. „Mea Tormenta, Properate!“
Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: Aria. „Crucifixum si videres“
Johann Sebastian Bach: Harpsichord Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052
Johann Sebastian Bach: Partita in C minor, BWV 826, BWV 826

Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XV. Barokních jezuitských Klatov

jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovy,
22. 4. 2023, 17.00 hod.

Vít Aschenbrenner (1977): Requiem in stile antico (2018/2022).

Zádušní mše za zesnulé členy klatovské jezuitské koleje a jezuitské mecenáše představuje centrální bod XV. ročníku Barokních jezuitských Klatov. Jako tradičně hudební doprovod zajistí komorní orchestr Consortium musicum z Plzně a sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Poprvé v dramaturgii hudebního doprovodu zádušních mší v rámci Barokních jezuitských Klatov učiníme výjimku a nazařadíme hudbu zkomponovanou v období před rokem 1772, kdy jezuitský řád musel svoji činnost v klatovské koleji ukončit. Po dohodě s organizátory provedeme zhudebnění zádušní mše zkomponované um. vedoucím našeho sboru a orchestru Consortium musicum.

Aschenbrennerovo Requiem in stile antico (2018) vzniklo jako reflexe a pocta hudební kultuře Klatovska období přelomu 17. a 18. století, kdy se tento pohraniční region naplno probouzel z válečných běd a dal opětovně vzniknout  institucionálním i myšlenkovým základům, jež pak určovaly tvář zdejší hudební kultury po několik staletí. Tato přitažlivá doba nového kulturního rašení vzdávala ještě opožděný hold vznešeným akordům pozdní renesance, zlatého období městské kultury. Zároveň s odvahou a zvědavostí otevírala dveře novým experimentům barvitého a až excentricky odvážně koncertujícího světa vrcholného a pozdního hudebního baroka.

Aschenbrennerovo requiem ve starém stylu spojuje oba tyto světy do kompozice šité na míru akustice velkých kostelních staveb, jež tak milovaly pozdní renesance a baroko 17. století.

Kompozice vznikla původně pro sbor a varhanní continuo, autor ji v roce 2022 rozšířil o doprovod barokního smyčcového orchestru. V tomto znění skladbu představíme v klatovské premiéře.

Laudate Dominum

(sobota) 3. prosince od 19 hodin

Koncert k výročí otevření refektáře

Zahájení provozu znovuobnoveného refektáře jezuitské koleje v roce 2019 stejně jako jeho letošní tříleté výročí jsou spjaty s vystoupením klatovského komorního sboru Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňského komorního orchestru Consortium musicum. Rádi bychom klatovskému publiku představili v liturgické době rozjímání a pokoje hudební repertoár adventního času v poněkud netradiční podobě a zároveň v co největší možné pestrosti. Dne 3. prosince 2022 v 19 hodin se refektářem rozezní instrumentální, motetové a kantátové kompozice barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha ve spojení s hudbou italské a německé provenience, která se v adventním čase v našich končinách neprovozuje příliš často. Věříme, že jejich provedení na začátku letošního adventu v klatovském refektáři bude pro Vás příjemným a inspirativním vstupem do tohoto liturgického období.

Vstupné dobrovolné.
Koncert trvá přibližně 60 minut bez přestávky.
Rezervace vstupenek na webu www. refektar.eu.

Stejný program provedeme ještě následující den, tedy 4. 12. 2022 od 18 v Klosterkirche Maria Hilf v Chamu.