Koncert koncertů

Koncert koncertů – zámek Nebílovy, 4. 10. 2014, 18.00

Koncert, který organizuje Kolegium pro duchovní hudbu za finanční podpory Plzeňského kraje, je navázáním na tradiční prezentaci orchestru a sólistů na různé hudební nástroje. Po úspěchu Koncertu koncertů konaném minulý rok v Úterý přichází Consortium musicum s obnoveným repertoárem oživeným skladbou Jana Křitele Nerudy Concerto in Es pro trubku, smyčcový orchestr a basso continuo.

Srdečně zveme na koncert do zámeckého sálu v Nebílovech, kde se v hlavních rolích představí zobcová flétna, cembalo a trubka za doprovodu orchestru Consortium musicum.

Sermo inter Jesum et Magdalenam

kostel Narození Panny Marie Klatovy, 12. července 2014

Consortium musicum pod vedením Mgr. Víta Aschenbrennera provedlo v kostele Narození Panny Marie v Klatovech oratorium Františka Xavera Brixiho (1732-1771) „Sermo inter Jesum et Magdalenam“. Koncertní provedení obnoveného oratoria z pramenů klatovské hudební sbírky bylo součástí festivalu 6 týdnů baroka v rámci projektu Plzeň-Evropské město kultury 2015. Koncert – v překladu „Rozmluva Ježíše s (Máří) Magdalenou“ – se konal dne 12.7.2014 od 21.00 hod. za účasti sólistů Ludmily Nové (soprán), Lucie Bínové (alt), Jaromíra Bíny (tenor) a Martina Borovského (bas).