Koncert barokní hudby ad honorem Sanctae Annae

Tanaberk, kostel sv. Anny, 27. 7. 2024, 18.00 hod.
Kolegium pro duchovní hudbu, Consortium musicum & hosté

František Ignác Tůma (1704-1774) Missa S. Wolfgangi
P. Carolus Pelikan (2. pol. 17. stol.) Muttetum de Sancta Anna
Jan Václav Flaška (1708/09-1783) Dixit Dominus Domino meo

Na pozvání spolku Tanaberk spravujícího poutní kostel sv. Anny na Tanaberku nedaleko Kdyně, provedeme v rámci zdejších svatoannenských oslav duchovní hudbu z českých archivů 18. století. Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 250. výročí úmrtí významného skladatele přelomu baroka a klasicismu Františka Ignáce Tůmy, bude část programu věnována právě jeho dílům. V obnovené premiéře provedeme jeho kompozici Missa Sancti WolfgangiVzhledem k tomu, že náš příhraniční region nese významné stopy tohoto světce (bývalý poutní kostel Bolfánek u Chudenic, kostel zasvěcený tomuto patronu v nedalekém Haibühlu aj.), můžeme v rámci dobové barokní tradice vnímat jistou atribuci této skladby k našemu regionu a jeho tradicím.

Program doplní další skladby českých autorů první poloviny 18. století. Mnohé z nich zazní v obnovených premiérách.

Provázanost vzniku poutního kostela na Tanaberku s klatovskými jezuity (všerubský kantor a varhaník František Pajer, jenž byl na Tanaberku v roce 1703 svědkem zázraku nechal ve zdejší koleji studovat svého syna Antona a zdejší jezuité stáli u zrodu tohoto kostela) zdůrazníme zařazením skladeb jezuitských autorů – P. Karla Pelikána, SJ a jeho svatoanenského moteta Ad festa venite, jehož opis je shodou okolností datován stejně jako klatovský mariánský zázrak (1685) – a P. Václava Majera, SJ, který svá poslední léte dožil v klatovské koleji a v roce 1726 byl pochován do zdejších katakomb. Vazby ke Klatovům zdůrazníme zařazením zhudebnění žalmu Dixit Dominus Domino meo, které patrně pochází z pera rectora Chori zdejšího poutního kostela Jana Václava Flašky, který se zdejšími jezuity také hudebně spolupracoval.

Napsat komentář