Univerzitní zádušní mše za oběti na FF UK

Univerzitní zádušní mše za oběti na FF UK v plzeňské katedrále

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

úterý 30. ledna 2024, 19 hodin

Johann Michael Haydn (1737–1806): Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo (1771)
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
Consortium musicum Plzeň
& studenti Ústavu hudební vědy FF UK v Praze

Prosincové události minulého roku na Filozofické fakultě se nás hluboce dotkly.

Společně s naším stálým spolupracujícím komorním sborem Kolegium pro duchovní hudbu jsme se rozhodli iniciovat realizaci zádušní mše sloužené za oběti tohoto násilného činu jménem celém Západočeské univerzity v Plzni. Vedení univerzity naši iniciativu plně podpořilo a vřele se k ní připojilo.

Zádušní mše se bude konat v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje v úterý 30. ledna 2024 v 19 hodin pod záštitou rektora ZČU pana prof. RNDr. Miroslava Lávičky, Ph.D. ve spolupráci s děkanem FPE ZČU doc. RNDr. Pavlem Mentlíkem, Ph.D. a s děkanem FF ZČU PhDr. Davidem Šancem, Ph.D. Mši bude celebrovat plzeňský biskup Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.

Ke spoluúčinkování jsme pozvali také studenty Ústavu hudební vědy FF UK v Praze.