Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus & Sancta Maria Magdalena (1758)

Barokní jezuitské Klatovy 2024

Jeden z nejlepších a zároveň nejpopulárnějších skladatelů italské opery druhé třetiny 18. století, Johann Adolf Hasse, zkomponoval své jediné latinské oratorium Sanctus Petrus & Sancta Maria Magdalena, pro provedení v Benátkách během velkopátečního obřadů v roce 1758. V té době měl za sebou již dlouholetou zkušenost z působení u drážďanského kurfiřtského a královského dvora, pro nějž komponoval opery a duchovní kompozice. V prostředí zdejší dvorské královské kaple přicházel skladatel do styku s členy české jezuitské provincie, kteří zde obstarávali duchovní správu.

I když sólové party tohoto Hasseho oratoria byly určeny pro chovankyně benátského ústavu pro výchovu mladých dívek, odpovídá jeho kompoziční styl stejně jako virtuózné pěvecké nároky oratorijním kompozicím, jež byly v polovině 18. století provozovány v prostředí významných řádových kostelů v českých zemích, včetně těch jezuitských. V případě klatovské koleje a jejího semináře sv. Josefa bohužel chybějí z tohoto období potřebné pramenné doklady. Je však velmi pravděpodobné, že se tehdejší Klatované mohli během postního tridua zaposlouchat do podobných oratorijních kompozic v podání zdejších hudebních seminaristů.