Barokní jezuitské Klatovy 2024

Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XVI. Barokních jezuitských Klatov

Klatovy, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
sobota 27. dubna 2024 od 17 hodin

Johann Joseph Fux (c. 1660-1741) Missa pro defunctis (Kaiserrequiem), K 51-53 (1720); Libera me, Domine, K 54.

Kolegium pro duchovní hudbu,
Consortium musicum
& hosté

Zádušní mše za zesnulé členy klatovské jezuitské koleje a jezuitské mecenáše představuje centrální bod XVI. ročníku Barokních jezuitských Klatov. Jako tradičně ji doprovodíme figurálním requiem.

Kaiserrequiem vídeňského císařského kapelníka Johanna Josepha Fuxe má přitom pro naše soubory v souvislosti s Barokními jezuitskými Klatovy zásadní význam. Tato skladba byla námi provedena v rámci prvního ročníku Barokních jezuitských Klatov v roce 2007 a stála tak u zrodu významné klatovské liturgické, kulturní a hudební tradice. Jsme vděčni zástupcům Klatovských katakomb, že tehdy pro realizaci hudebního doprovodu této zádušní slavnosti oslovili právě naše soubory. Možnost pravidelně vystupovat při této příležitosti významně přispěla k interpretační profilaci obou našich těles a k jejich repertoárovému i dramaturgickému ukotvení.

Zhudebnění zádušní mše z pera císařského dvorního kapelníka Johanna Josepha Fuxe, zvané také Kaiserrequiem, bylo původně zkomponováno pro pohřeb císařovny Leonory v roce 1720. V následujících letech zaznělo ještě několikrát během dalších pohřbů členů císařské rodiny. Velkého privilegia se dostalo úspěšnému habsburskému vojevůdci princi Evženu Savojskému, když toto requiem bylo v roce 1736 provedeno také na jeho pohřbu. O čtyři roky později (1740) pak zaznělo na zádušní mši za zesnulého císaře Karla VI.