Na konec přijde začátek

28. srpna 2020 od 19 hodin

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum

Koncert je poděkováním našim partnerům, příznivcům a podporovatelům.


Vážení přátelé, letošní jaro nám bohužel neumožnilo pokračovat v našich kulturních a hudebních aktivitách a podílet se na bohatém kulturním životě česko-bavorského příhraničního regionu takovou měrou, jak bychom chtěli a jak si tento region zaslouží.

Rádi bychom Vás proto pozvali na koncert, který uspořádáme právě pro všechny naše dosavadní příznivce v českém i bavorském regionu. Budeme velmi poctěni, když přijmete naše pozvání a my se s Vámi budeme moci setkat dne 28. srpna v 19 hodin v refektáři jezuitské koleje v Klatovech.

Ke cti svatých apoštolů

27. června 2020 od 19 hodin
kostel sv. Petra & Pavla Plzeň-Litice

Josef Antonín Sehling (1710-1756) Missa B.V. Conceptionis seu integra
Josef Antonín Sehling Regina coeli laetare in D

Ve spolupráci s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, v tomto kostele tradiční koncert barokní hudby.

Pokračovat ve čtení „Ke cti svatých apoštolů“

Mše svatá z vigilie

20. června od 19.30 hod.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře

Josef Antonín Sehling (1710-1756) Missa Immaculatae B. V. Conceptionis seu integra
Josef Antonín Sehling Regina coeli laetare in D

Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum
řídí Vít Aschenbrenner

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme slavnostní mši Missa Immaculatae B. V. Conceptionis Josefa Antonína Sehlinga (1710-1756). Stane se tak na vigilijní mši sv., kterou bude celebrovat apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo.

Sehling patří (vedle P. Gunthera Jacoba, OSB) k nejvýznamnějším barokním hudebním skladatelům jihozápadních Čech, od jehož narození si v roce 2020 připomeneme 310 let. Toužimský rodák získal hudební vzdělání v Praze a ve Vídni a od 30. let 18. soletí působil v Praze. Coby virtuozní houslista získal zkušenosti v proslulé kapele hraběte Václava Morzina na Malé Straně. Od roku 1737 působil v katedrále sv. Víta, kde zastupoval zdejšího nemocného kapelníka a obohatil zdejší hudební sbírku četnými opisy a také vlastními kompozicemi. Kapelnické místo zastával také na dalších pražských kůrech.Ve své kompoziční tvorbě byl ovlivněn vídeňskými autory, zejména Antoniem Caldarou a italskou neapolskou školou. Jeho skladby se vyznačují pozoruhodnou melodickou invencí, nezvyklou lehkostí a vynalézavostí instrumentace.Jeho Missa Immaculatae Beatae Virginis Conceptionis (ke svátku Neposkvrněného početí Panny Marie) je dochována v Sehlingově rukopisu ve svatovítském archivu. Skladbu pod názvem Missa integra provozovali také pražští jezuité ve svém největším pražském chrámu sv. Mikuláše, což svědčí o tehdejší proslulosti této kompozice a jejího autora.Sehlingova Regina coeli laetare kombinuje barokní jazyk ovlivněný A. Vivaldim a vídeňskými barokními skladateli, jenž byl typický pro pražské skladatele 30.-40. let 18. století, s novou téměř rokokovou galantní hudební řečí posledních let Sehlingova života.