Postní koncert o Květné neděli v kostele sv. Martina na Hůrce u Klatov

Skladby 18. století F. X. Brixiho, J. J. Fuxe, J. G. Reutterna, A. Lottiho, G. Swobody, P. G. Jacoba, OSB. aj. ve stile antico z hudebního archivu klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie a broumovského kláštera.

Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

Na pašijové bohoslužby Květné neděle naváže náš koncert ze skladeb postního období, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. Klatovský kostel měl v repertoáru skladby vrcholně barokních skladatelů z Vídně (J.J. Fux, J.G. Reuttern) a Benátek (A. Lotti), doplněný o skladby ve své době nesmírně populárního F.X. Brixiho. Program bude doplněn o broumovské kompozice barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB, jenž začínal svoji hudební kariéru v kladrubském klášteře.

Koncert pořádáme ve spolupráci s Omnium, z. s., Život památkám za finanční podpory Plzeňského kraje, Nadace Život umělce a města Klatov.

Veritas vincit

28. října 2018, 17 hodin
Betlémská kaple Plzeň, Husova 14

Veritas vincit je slavnostním koncertem k výročí založení samostatného československého státu, ve kterém bude uvedena premiéra oratoria o blahoslaveném Hroznatovi plzeňského hudebního skladatele Pavla Samiece na libreto klatovského bohemisty Štěpána Špáda. Cyklická hudební kompozice je zkomponovaná přímo k události 100. výročí republiky a seznámí nás s legendou o patronu plzeňské diecéze, jeho životě, duchovním odkazu. Obsah hudební kompozice byl k příležitosti výročí vzniku republiky volen zcela záměrně, aby bylo akcentováno regionální téma na několika úrovních – v úrovni jeho obsahu, v rámci autorů, kteří téma společně zpracovali do podoby, kterou uvedou zapojení umělci z Plzně a Klatov, a to orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu. Přijměte pozvání do plzeňské Betlémské kaple dne 28. 10. 2018 k jedinečné oslavě významného jubilea české státnosti pod patronací blahoslaveného Hroznaty.

Vystoupí Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.
Vstup zdarma.

Pokračovat ve čtení „Veritas vincit“