Podporují nás

Consortium musicum jako orchestr, Consortium musicum jako spolek,

Consortium musicum jako sdružení osob stejného citu pro hudbu a umění by nemohl působit bez podpory našich rodin, našich blízkých, našich přátel a našich podporovatelů, kteří jsou součástí našich životů a díky kterým si dovolujeme prožívat naše dny, jež jsou jedním velkým koncertem…

Plzeň
Plzeňský kraj
Nadace 700 let města Plzně
Státního fond kultury ČR
Západočeská univerzita Plzeň
Městská knihovna Klatovy
Koinonia Jan Křtitel Plzeň-Litice