Veritas vincit

Projekt Veritas vincit (pravda vítězí) je řadou kroků, jejichž cílem je slavnostní koncert k výročí založení samostatného československého státu. Premiéru bude mít hudební dílo o blahoslaveném Hroznatovi plzeňského hudebního skladatele Pavla Samiece na libreto klatovského bohemisty Štěpána Špáda. Oratorium zkomponované přímo k události 100. výročí se bude dotýkat pro Plzeň tak citlivého a veřejností velmi vnímaného tématu, jakým je legenda o patronu plzeňské diecéze, jeho životě, duchovním odkazu. Obsah hudební kompozice byl k příležitosti výročí vzniku republiky volen zcela záměrně, aby bylo akcentováno regionální téma na několika úrovních – v rámci obsahu, v rámci autorů, v rámci zapojených umělců (orchestr Consortium musicum Plzeň, Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy). Tento ucelený rámec „regionální značky“ je způsobilý, aby dne 28. 10. 2018 v městě Plzni jedinečným způsobem oslavil významné jubileum české státnosti pod patronací bl. Hroznaty.

28. 10. 2018
19.00 hodin
Betlémská kaple, Husova 14, Plzeň