InterArt

Provedením Missa Laetatus sum Wolframa Menschicka v Hohenwarthu jsme završili z našeho pohledu úspěšný projekt InterArt. Podařilo se nám naplnit všechny cíle, které jsme si při jeho plánování dali. Čtyři koncerty, tři semináře, deset setkání podobně smýšlejících a cítících lidí, osmdesát spokojených účastníků, ze kterých se během osmi měsíců stali přátelé, i na čtyři stovky diváků.

To je výsledek našeho snažení a zhmotnění finanční podpory, které se nám dostalo od Dispozičního fondu EU v rámci podpořeného projektu InterArt č. Cíl EÚS/DF/02/01 z prostředků Evropské unie.

Děkujeme za ni a děkujeme všem!


InterArt = interakce – interpretace – internárodní umění

Projekt vychází ze společné premisi spolupracujících subjektů, že přeshraniční spolupráci v oblasti umění a kultury je třeba společně posilovat a rozvíjet (=interakce). Komunikačním kanálem (=interpretací) je zde unifikovaný jazyk umění mezi národy se společnou státní hranicí (=internárodní).

Projekt bude v 9 měsících své realizace představovat 3 interpretační aktivity/semináře za účasti významných odborných lektorů v oblasti staré hudby (baroko, klasicismus) při zapojení hudební mládeže, studentů a dospělých ze specifikovaného dotačního území (ČR+BRD). Projekt dále obsahuje na interpretační aktivity navazující 10 společných uměleckých setkávání a 4 koncerty, které budou provozovat hudbu vycházející ze vzdělávacích (interpretačních) aktivit a společných uměleckých setkávání a budou konány jak v ČR, tak v Německu. Podrobněji viz. harmonogram projektu 

  • zapojení hudební mládeže, studentů a dospělých do uměleckých a vzdělávacích aktivit napříč dotačním územím
  • setkávání neprofesionálních umělců přeshraničně
  • zvýšení spolupráce a sdílení zkušeností mezi kulturními spolky přeshraničně zapojení široké veřejnosti do výstupů projektových aktivit (zejména seminářů a koncertů)

Projektové aktivity:

Hohenwarth, 26. 3. 2017
Wolfram Menschick
Missa Laetatus sum

Plzeň-Litice, 7. 10. 2016
Jan Dismas Zelenka, Johann Sebastian Bach

kostel sv Ulricha Lam, 3. 12 2016
Antonio Vivaldi (1678–1741)

kostel U Ježíška Plzeň, 2. 12 2016
Antonio Vivaldi (1678–1741)