Večerní setkání

16. října 2015, 19.00, kostel U Ježíška, Plzeň

Koncert plzeňských světových premiér pro varhanní pozitiv a zpěv

Romana Feiferlíková – zpěv
Vít Aschenbrenner – varhanní pozitiv

setkání pěti umělců v plzeňském kostelíku U Ježíška

Romana Schuldová
Když neumře člověk
I. Když neumře člověk
II. Tvoji svatozář
III. Doufám v písni
IV. Kříž, to srdce nové

Holmer Becker
Präludium und Gigue für Orgel manualiter

Jiří Bezděk
Tři soudobé modlitby pro varhanní pozitiv
I. Modlitba za obyčejného člověka
II. Modlitba za bojovníka
III. Modlitba za „maratónského běžce“

premiéra skladeb tří soudobých autorů koncert inspirovaný jediným nástrojem

Koncert se uskuteční za finanční podpory města Plzeň.

J. A. Benda: Ariadna na Naxu

Consortium musicum bylo přizváno k realizaci koncertního vystoupení Bendova melodramu Ariadna na Naxu, který se bude konat v sále zámku Nebílovy dne 25. září 2015 od 18.00 hodin.

V hlavních rolích se představí:
Diana Toniková – Ariadna
Petr Konáš – Théseus
Jana Kubátová – hlas Oready

dir. Mgr. Vít Aschenbrenner

Slavný melodram Jiřího Antonína Bendy (1722-1795) z roku 1775 vznikl na německé libreto Johanna Christiana Brandese podle kantáty Heinricha Wilhelma von Gerstenberg. Consortium musicum jej ve spolupráci s plzeňskými herci provede v překladu Václava Renče.

Provedení Bendova melodramu se uskuteční v pátek 25. září 2015 v sále nebílovského zámku, jehož fresky budou ilustrovat divokou přírodu ostrova Naxu. Koncert je součástí 23. Haydnových hudebních slavností a bude realizován za podpory Magistrátu města Plzně a Plzeňského kraje.

Musica in honorem B.V.M. Clattoviensis

Koncert dne 12. července 2015 od 10.00 hod. v Arciděkanském kostele v Klatovech se koná v rámci festivalu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury „9 týdnů baroka“ a je finančně podpořeno z EHMK a Plzeňského kraje.

Vyvrcholení letošních klatovských pouťových oslav u příležitosti 330. jubilea zázraku obrazu zdejší Bohorodičky, který se 8. července 1685 začal „krví potit“ a brzy proslul četnými zázraky, připadne na neděli 12. července 2015. Při slavné poutní bohoslužbě zazní hudba provozovaná v habsburské monarchii koncem 17. století, tedy v období, kdy se proslulost Klatov a jejich zázračného obrazu bleskově šířila po celých českých zemích. Ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 a pod dohledem předního odborníka na českou hudbu 17. století Michaela Pospíšila se hlavního interpretačního úkolu ujme klatovské Kolegium pro duchovní hudbu, jež si na pomoc přizve další dva významné plzeňské soubory – Komorní sbor českých muzikantů (sbm. Martin Červenka) a komorní orchestr Consortium musicum.

Kolegium pro duchovní hudbu coby partner Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 může pod vedením muzikologa a varhaníka Víta Aschenbrennera navazovat na svoji dosavadní rozsáhlou organizační a interpretační činnost na poli regionální hudby 17. a 18. století. O jubilejní poutní bohoslužbě 12. července chystá představit bohatou paletu skladatelských jmen, jež vévodila liturgické hudbě významných hudebních center habsburské monarchie posledních let vlády císaře Leopolda I. V centru pozornosti bude stát velkoryse koncipovaná mešní kompozice Missa Sancti Henrici z roku 1696 pro pětihlasý vokální ansámbl a bohatě obsazený instrumentální aparát jednoho z nejvýznamnějších skladatelů této doby a houslového virtuóza v jedné osobě Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644-1704). Tento salzburský kapelník komponoval svoji předposlední mši u příležitosti vstupu své dcery Marie Anny (pod řádovým jménem Maria Rosa Henrica) do benediktinského kláštera Nonnberg a skladba zde byla také 7. listopadu 1696 premiérována. Maria Rosa Henrica coby budoucí vedoucí klášterního hudebního kůru zcela jistě dokázala ocenit kvalitu otcovy kompozice, ať již se jednalo o pro Bibera typické polyfonní mistrovství či jeho neomylný smysl pro efektní instrumentaci (vedle vysokých trompet v tzv. clarinovém rejstříku obsazuje například i trojici hlubokých tzv. principálových trompet apod.).

Pocta svatému Janu Nepomuckému

Dne 29.6.2015 od 19.00 hodin bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku proveden koncert, který představí díla 18. století. Společně je uvede Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum.

Na programu:
Adalbert Manschinger – Litaniae Sancti Ioannis Nepomuceni
Dionysius Grotz – O, Sapientia
Franz Joseph Aumann – Missa in C
František Xaver Brixi – Salve Regina
Jakub Jan Ryba – Chválozpěv ke sv. Janu Nepomuckému

F. X. Brixi: Sermo inter Jesum et Magdalenam

EUROPAMUSICALE Musica sacra 2015

Dne 17. června 2015 se uskuteční koncert orchestru Consortium musicum v rámci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE Musica sacra 2015. Koncert se koná v kostele Mariä Himmelfahrt, Klosterplatz, 94501 Aldersbach od 19.30 hod.

Consortium musicum bylo již v minulém ročníku festivalu, který se konal v listopadu 2014,  přizváno ke spolupráci (viz. níže). Jsme velmi poctěni tím, že jsme i v letošním ročníku přizváni k účasti na koncertních představeních nejen na české straně Projektu příhraniční spolupráce č. 370 (Oratorium k Panně Marii Klatovské  Pavla Samiece a Štěpána Špáda – koncert dne 13.6.2015 v Klatovech, koncert dne 29.6.2015 – Pocta svatému Janu Nepomuckému v kostele sv. Jana v Nepomuku), ale i na německé straně (koncert St. Jakob, Pfarrplatz 11a, 94315 Straubing dne 9.6.2015 za spolupráce souboru Musica suavis, který je součástí Consortia musicum)

Srdečně zveme na festivalové koncerty, jejichž program naleznete zde:

http://www.europamusicale.eu/festivals/festival-2015-musica-sacra/
http://www.musicasacra-festival.eu/program/