J. A. Benda: Ariadna na Naxu

Consortium musicum bylo přizváno k realizaci koncertního vystoupení Bendova melodramu Ariadna na Naxu, který se bude konat v sále zámku Nebílovy dne 25. září 2015 od 18.00 hodin.

V hlavních rolích se představí:
Diana Toniková – Ariadna
Petr Konáš – Théseus
Jana Kubátová – hlas Oready

dir. Mgr. Vít Aschenbrenner

Slavný melodram Jiřího Antonína Bendy (1722-1795) z roku 1775 vznikl na německé libreto Johanna Christiana Brandese podle kantáty Heinricha Wilhelma von Gerstenberg. Consortium musicum jej ve spolupráci s plzeňskými herci provede v překladu Václava Renče.

Provedení Bendova melodramu se uskuteční v pátek 25. září 2015 v sále nebílovského zámku, jehož fresky budou ilustrovat divokou přírodu ostrova Naxu. Koncert je součástí 23. Haydnových hudebních slavností a bude realizován za podpory Magistrátu města Plzně a Plzeňského kraje.