Vigílie sv. Cecílie v Lamu

Lam, St. Ulrich Kirche , 21. 11. 2015, 17.00 hod

Consortium musicum Plzeň
Kolegium pro duchovní hudbu
Ludmila Nová – soprán
Lucie Bínová – alt
Jaromír Bína – tenor bas

Johann Caspar Ferdinand Fischer – Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps)
Antonio Vivaldi – Concerto pro smyčcový orchestr g moll, RV 157
Antonio Vivaldi – Magnificat, RV 610(česká verze)
Jan Dismas Zelenka – Missa Sancti Blasii, ZWV 22

Consortium musicum ve spolupráci se sborem Kolegium pro duchovní hudbu zreprízuje skladby, které nastudoval pod vedením lektorů Ireny Troupové, Lenky Torgersen a Adama Viktory na srpnovém barokním hudebním workshopu na Kvildě a které jsme s velkým úspěchem provedli na koncertě v Úterý 29. srpna. Děje se tak na pozvání člena našeho sboru Jana Palka.

V Lamu oslavíme vigílii sv. Cecílie, patronky všech hudebníků a také ukončení generální opravy interiéru lamského kostela sv. Ulricha.