Mistři komorní hudby

9. 12. 2015, 18.00,
Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň

Při sestavování programu koncertu nesoucího název „Mistři komorní hudby“ nebylo cílem zařadit díla nejvýznamnějších komponistů, ale spíše představit Consortium musicum prostřednictvím skladeb vhodných pro jeho nástrojové obsazení. Počet členů ansámblu dovoluje interpretovat jak smyčcový kvartet, tak i skladby pro smyčcový orchestr. Zastoupení stylových období sahá od baroka až po vrcholný klasicismus. Pokračovat ve čtení „Mistři komorní hudby“

Lovosické před-adventí

28. listopadu 2015, 17 hodin, Lovosice, Mírový kostel CČSH

Consortium musicum Plzeň
žáci houslového oddělení ZUŠ Lovosice pod vedením Aleny Beckerové

Johann Joachim Quantz – Rigadon
Quem pastores Laudavere – 14. stol. (Německo)
Gaudemus – 16. stol. – trad. (Skandinávie)
Michael Praetorius – Surrexit Christus Dominus
Antonio Vivaldi – Nulla in mundo, pax sincera
Johann Michael Bach – In dulci jubilo
Adam Michna z Otradovic – Vánoční noc
Felix Mendelssohn – Hark! The Herald Angels Sing
Dmitri Bortnjanski – Tebje Pajom
John Henry Hopkins – We Three Kings od Orient Are
Sarah Flower Adams – Nearer, my God to Thee
Zoltán Kodály – Stabat Mater

Mennyböl az angyal – trad. (Maďarsko)
Patapan – trad. (Burgundsko)
Jeg er sa glad hver julekveld – trad. (Norsko)
The Holly and the Ivy – trad. (Anglie)
Hava Nagila – trad. (Israel)
Les anges dans nos campagnes – trad. (Francie)
O Tannenbaum – trad. (Německo)
Good King Wenceslas – trad. (Velká Británie)

Adéste fidéles – trad.
Byla cesta, byla ušlapaná – 16. stol. (Morava)

David Bruce – Jingle Bells Boogie

Vigílie sv. Cecílie v Lamu

Lam, St. Ulrich Kirche , 21. 11. 2015, 17.00 hod

Consortium musicum Plzeň
Kolegium pro duchovní hudbu
Ludmila Nová – soprán
Lucie Bínová – alt
Jaromír Bína – tenor bas

Johann Caspar Ferdinand Fischer – Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps)
Antonio Vivaldi – Concerto pro smyčcový orchestr g moll, RV 157
Antonio Vivaldi – Magnificat, RV 610(česká verze)
Jan Dismas Zelenka – Missa Sancti Blasii, ZWV 22

Consortium musicum ve spolupráci se sborem Kolegium pro duchovní hudbu zreprízuje skladby, které nastudoval pod vedením lektorů Ireny Troupové, Lenky Torgersen a Adama Viktory na srpnovém barokním hudebním workshopu na Kvildě a které jsme s velkým úspěchem provedli na koncertě v Úterý 29. srpna. Děje se tak na pozvání člena našeho sboru Jana Palka.

V Lamu oslavíme vigílii sv. Cecílie, patronky všech hudebníků a také ukončení generální opravy interiéru lamského kostela sv. Ulricha.

Večerní setkání

16. října 2015, 19.00, kostel U Ježíška, Plzeň

Koncert plzeňských světových premiér pro varhanní pozitiv a zpěv

Romana Feiferlíková – zpěv
Vít Aschenbrenner – varhanní pozitiv

setkání pěti umělců v plzeňském kostelíku U Ježíška

Romana Schuldová
Když neumře člověk
I. Když neumře člověk
II. Tvoji svatozář
III. Doufám v písni
IV. Kříž, to srdce nové

Holmer Becker
Präludium und Gigue für Orgel manualiter

Jiří Bezděk
Tři soudobé modlitby pro varhanní pozitiv
I. Modlitba za obyčejného člověka
II. Modlitba za bojovníka
III. Modlitba za „maratónského běžce“

premiéra skladeb tří soudobých autorů koncert inspirovaný jediným nástrojem

Koncert se uskuteční za finanční podpory města Plzeň.

J. A. Benda: Ariadna na Naxu

Consortium musicum bylo přizváno k realizaci koncertního vystoupení Bendova melodramu Ariadna na Naxu, který se bude konat v sále zámku Nebílovy dne 25. září 2015 od 18.00 hodin.

V hlavních rolích se představí:
Diana Toniková – Ariadna
Petr Konáš – Théseus
Jana Kubátová – hlas Oready

dir. Mgr. Vít Aschenbrenner

Slavný melodram Jiřího Antonína Bendy (1722-1795) z roku 1775 vznikl na německé libreto Johanna Christiana Brandese podle kantáty Heinricha Wilhelma von Gerstenberg. Consortium musicum jej ve spolupráci s plzeňskými herci provede v překladu Václava Renče.

Provedení Bendova melodramu se uskuteční v pátek 25. září 2015 v sále nebílovského zámku, jehož fresky budou ilustrovat divokou přírodu ostrova Naxu. Koncert je součástí 23. Haydnových hudebních slavností a bude realizován za podpory Magistrátu města Plzně a Plzeňského kraje.