Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XV. Barokních jezuitských Klatov

jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovy,
22. 4. 2023, 17.00 hod.

Vít Aschenbrenner (1977): Requiem in stile antico (2018/2022).

Zádušní mše za zesnulé členy klatovské jezuitské koleje a jezuitské mecenáše představuje centrální bod XV. ročníku Barokních jezuitských Klatov. Jako tradičně hudební doprovod zajistí komorní orchestr Consortium musicum z Plzně a sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Poprvé v dramaturgii hudebního doprovodu zádušních mší v rámci Barokních jezuitských Klatov učiníme výjimku a nazařadíme hudbu zkomponovanou v období před rokem 1772, kdy jezuitský řád musel svoji činnost v klatovské koleji ukončit. Po dohodě s organizátory provedeme zhudebnění zádušní mše zkomponované um. vedoucím našeho sboru a orchestru Consortium musicum.

Aschenbrennerovo Requiem in stile antico (2018) vzniklo jako reflexe a pocta hudební kultuře Klatovska období přelomu 17. a 18. století, kdy se tento pohraniční region naplno probouzel z válečných běd a dal opětovně vzniknout  institucionálním i myšlenkovým základům, jež pak určovaly tvář zdejší hudební kultury po několik staletí. Tato přitažlivá doba nového kulturního rašení vzdávala ještě opožděný hold vznešeným akordům pozdní renesance, zlatého období městské kultury. Zároveň s odvahou a zvědavostí otevírala dveře novým experimentům barvitého a až excentricky odvážně koncertujícího světa vrcholného a pozdního hudebního baroka.

Aschenbrennerovo requiem ve starém stylu spojuje oba tyto světy do kompozice šité na míru akustice velkých kostelních staveb, jež tak milovaly pozdní renesance a baroko 17. století.

Kompozice vznikla původně pro sbor a varhanní continuo, autor ji v roce 2022 rozšířil o doprovod barokního smyčcového orchestru. V tomto znění skladbu představíme v klatovské premiéře.

Laudate Dominum

(sobota) 3. prosince od 19 hodin

Koncert k výročí otevření refektáře

Zahájení provozu znovuobnoveného refektáře jezuitské koleje v roce 2019 stejně jako jeho letošní tříleté výročí jsou spjaty s vystoupením klatovského komorního sboru Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňského komorního orchestru Consortium musicum. Rádi bychom klatovskému publiku představili v liturgické době rozjímání a pokoje hudební repertoár adventního času v poněkud netradiční podobě a zároveň v co největší možné pestrosti. Dne 3. prosince 2022 v 19 hodin se refektářem rozezní instrumentální, motetové a kantátové kompozice barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha ve spojení s hudbou italské a německé provenience, která se v adventním čase v našich končinách neprovozuje příliš často. Věříme, že jejich provedení na začátku letošního adventu v klatovském refektáři bude pro Vás příjemným a inspirativním vstupem do tohoto liturgického období.

Vstupné dobrovolné.
Koncert trvá přibližně 60 minut bez přestávky.
Rezervace vstupenek na webu www. refektar.eu.

Stejný program provedeme ještě následující den, tedy 4. 12. 2022 od 18 v Klosterkirche Maria Hilf v Chamu.

Requiem za Adama Jindřicha, hr. von Steinau

Prusiny, kostel sv. Jakuba Staršího
30. 10. 2022, 17.00 hod.

Johann Michael Haydn
Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo (1771)

Zádušní mše za Adama Jindřicha, hraběte von Steinau, pána na Nebílovech a fundátora prusínského kostela (+ 31. října 1712).

Magnificat anima mea Dominum

Koncert z děl F. X. Brixiho v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera

Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie
16. 9. 2022, 19.00 hod.

František Xaver Brixi (1732-1771)
Magnificat in C
Missa in D (obnovená premiéra)
Motetto Tempore Rogationum Da pacem Domine (obnovená premiéra)

U příležitosti 290. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho, oslavíme koncertem z jeho liturgických děl. Dvě z nich – rozsáhlá virtuózní Missa in D a moteto určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum), pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785–1795 Václava Pavlase a budou provedeny v obnovené premiéře. Zejména text posledně jmenovaného Brixiho moteta Da pacem Domine (Dej pokoj, Pane) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu.