Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XV. Barokních jezuitských Klatov

jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Klatovy,
22. 4. 2023, 17.00 hod.

Vít Aschenbrenner (1977): Requiem in stile antico (2018/2022).

Zádušní mše za zesnulé členy klatovské jezuitské koleje a jezuitské mecenáše představuje centrální bod XV. ročníku Barokních jezuitských Klatov. Jako tradičně hudební doprovod zajistí komorní orchestr Consortium musicum z Plzně a sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.

Poprvé v dramaturgii hudebního doprovodu zádušních mší v rámci Barokních jezuitských Klatov učiníme výjimku a nazařadíme hudbu zkomponovanou v období před rokem 1772, kdy jezuitský řád musel svoji činnost v klatovské koleji ukončit. Po dohodě s organizátory provedeme zhudebnění zádušní mše zkomponované um. vedoucím našeho sboru a orchestru Consortium musicum.

Aschenbrennerovo Requiem in stile antico (2018) vzniklo jako reflexe a pocta hudební kultuře Klatovska období přelomu 17. a 18. století, kdy se tento pohraniční region naplno probouzel z válečných běd a dal opětovně vzniknout  institucionálním i myšlenkovým základům, jež pak určovaly tvář zdejší hudební kultury po několik staletí. Tato přitažlivá doba nového kulturního rašení vzdávala ještě opožděný hold vznešeným akordům pozdní renesance, zlatého období městské kultury. Zároveň s odvahou a zvědavostí otevírala dveře novým experimentům barvitého a až excentricky odvážně koncertujícího světa vrcholného a pozdního hudebního baroka.

Aschenbrennerovo requiem ve starém stylu spojuje oba tyto světy do kompozice šité na míru akustice velkých kostelních staveb, jež tak milovaly pozdní renesance a baroko 17. století.

Kompozice vznikla původně pro sbor a varhanní continuo, autor ji v roce 2022 rozšířil o doprovod barokního smyčcového orchestru. V tomto znění skladbu představíme v klatovské premiéře.