F. X. Brixi: Sermo inter Jesum et Magdalenam

EUROPAMUSICALE Musica sacra 2015

Dne 17. června 2015 se uskuteční koncert orchestru Consortium musicum v rámci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE Musica sacra 2015. Koncert se koná v kostele Mariä Himmelfahrt, Klosterplatz, 94501 Aldersbach od 19.30 hod.

Consortium musicum bylo již v minulém ročníku festivalu, který se konal v listopadu 2014,  přizváno ke spolupráci (viz. níže). Jsme velmi poctěni tím, že jsme i v letošním ročníku přizváni k účasti na koncertních představeních nejen na české straně Projektu příhraniční spolupráce č. 370 (Oratorium k Panně Marii Klatovské  Pavla Samiece a Štěpána Špáda – koncert dne 13.6.2015 v Klatovech, koncert dne 29.6.2015 – Pocta svatému Janu Nepomuckému v kostele sv. Jana v Nepomuku), ale i na německé straně (koncert St. Jakob, Pfarrplatz 11a, 94315 Straubing dne 9.6.2015 za spolupráce souboru Musica suavis, který je součástí Consortia musicum)

Srdečně zveme na festivalové koncerty, jejichž program naleznete zde:

http://www.europamusicale.eu/festivals/festival-2015-musica-sacra/
http://www.musicasacra-festival.eu/program/

Koncert v Korandově sboru

V neděli 1. března 2015 se bude od 19.30 hod. konat v Korandově sboru v Plzni koncert, na nějž všechny srdečně zveme….

Na programu bude Requiem od J. M. Haydna, dále skladba Doc. Bezděka Hymnus o porozumění a Holmera Beckera Laß kommen Trübsal, Angst und Not.

Consortium musicum a Musica sacra 2014

Consortium musicum se podílelo na koncertních provedeních festivalu Musica sacra 2014. Od 2. do 14. listopadu 2014 probíhal v západních Čechách Evropský hudební festival EUROPAMUSICALE Musica sacra 2014, jehož organizátorem bylo Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy. Festival akcentoval provedení duchovní hudby v unikátních sakrálních památkách západních Čech.

Consortium musicum bylo jako neprofesionální soubor přizváno ke spolupráci v rámci koncertních provedení. Společnými silami jsme provedli  některá festivalová koncertní provedení, a  to s velkým úspěchem…

Velmi si vážíme této spolupráce a věříme, že si posluchači odnesli nejen hezké vzpomínky na duchovní hudbu, ale i krásné zážitky z neobvyklých míst, kde se hudební díla prováděla.

Od dubna 2015 bude probíhat navazující festival Musica sacra 2015, organizátory jsou opět připravena nevšední hudební díla a věříme, že budou odhalena další duchovní tajemství sakrálních památek Plzeňského kraje! Pokračovat ve čtení „Consortium musicum a Musica sacra 2014“

Koncert koncertů

Koncert koncertů – zámek Nebílovy, 4. 10. 2014, 18.00

Koncert, který organizuje Kolegium pro duchovní hudbu za finanční podpory Plzeňského kraje, je navázáním na tradiční prezentaci orchestru a sólistů na různé hudební nástroje. Po úspěchu Koncertu koncertů konaném minulý rok v Úterý přichází Consortium musicum s obnoveným repertoárem oživeným skladbou Jana Křitele Nerudy Concerto in Es pro trubku, smyčcový orchestr a basso continuo.

Srdečně zveme na koncert do zámeckého sálu v Nebílovech, kde se v hlavních rolích představí zobcová flétna, cembalo a trubka za doprovodu orchestru Consortium musicum.

Sermo inter Jesum et Magdalenam

kostel Narození Panny Marie Klatovy, 12. července 2014

Consortium musicum pod vedením Mgr. Víta Aschenbrennera provedlo v kostele Narození Panny Marie v Klatovech oratorium Františka Xavera Brixiho (1732-1771) „Sermo inter Jesum et Magdalenam“. Koncertní provedení obnoveného oratoria z pramenů klatovské hudební sbírky bylo součástí festivalu 6 týdnů baroka v rámci projektu Plzeň-Evropské město kultury 2015. Koncert – v překladu „Rozmluva Ježíše s (Máří) Magdalenou“ – se konal dne 12.7.2014 od 21.00 hod. za účasti sólistů Ludmily Nové (soprán), Lucie Bínové (alt), Jaromíra Bíny (tenor) a Martina Borovského (bas).