Slavnostní koncert

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, 17. 5. 2023, 19.00 hod.

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2022/2023 ZČU v Plzni

František Xaver Brixi (1732–1771): Missa in D
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Lobet den Herrn alle Heiden, BWV 230
Jan Josef Ignác Brentner (1689–1742): Gloria & honore, op. 3/8 (1718)
František Xaver Brixi Da pacem Domine

Tradiční Slavnostní koncert k závěru akademického roku 2022/2023 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Vystoupí Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu.

Hlavní osobností programu je jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítský kapelník František Xaver Brixi (1732-1771). Jeho rozsáhlá virtuózní Missa in D představuje svojí velkorysou kompoziční architekturou jedno z nejlepších mešních zhudebnění své doby. Brixiho moteto Da pacem Domine určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu. Obě skladby pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785-1795 Václava Pavlase a jsou tak součástí hudební historie našeho regionu.

Program koncertu doplníme o dvě sborová moteta – jední se o světoznámé zhudebnění luterského textu žalmu Lobet den Herrn alle Heiden od Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a ve své době nesmírně populární skladbu Gloria et honore od dobřanského skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689-1742).