Musica colorata

Refektář jezuitské koleje, Klatovy, 21. dubna 2023, 18.00

Přinejmenším stejně barvitá jako celý barokní svět byla také jeho hudba. Malé nahlédnutí do její pestrosti nám zprostředkují členové komorního ansámblu Consortium musicum, jenž je pravidelným hostem barokních jezuitských Klatov. Program sestavený z děl italských a německých autorů pocházejících z různých regionů a vyznávajících různé konfese představí barokní hudební svět ve vší jeho pestrosti. Vedle tónů zakladatele tzv. neapolské školy Alessandra Scarlattiho plných jihoitalského slunce nahlédneme do kompozičního světa severoněmeckého luterského varhaníka Dietricha Buxtehudeho. Po zastávce v lipské Componierstube zdejšího kapelníka Johanna Sebastiana Bacha a u jeho skladeb pro cembalo budeme nakonec moci spočinout v kapli drážďanského kurfiřta Friedricha Augusta II. a zde tvořícího „božského SasaJohanna Adolfa Hasseho.

Plná barev nemusí být však pouze barokní hudba. Pozvání do světa barev mohou skýtat také samotné barokní či barokní dobou inspirované hudební nástroje. Vlámské cembalo z dílny předního stavitele Františka Vyhnálka, které se na tomto koncertu poprvé představí, je toho důkazem. Tento jednomanuálový nástroj se dvěma registry je kopií cembala z první třetiny 17. století od špičkového vlámského stavitele Johanna Ruckerse (1578–1642). Ruckersovy nástroje prosluly ušlechtilým tónem s dlouhým dozvukem. Jeho sonorně laděný zvuk je obohacen o jiskřivou barvu vyšších harmonických tónů. Nástroj se tak hodí pro interpretaci komorní i sólové literatury od vrcholné renesance až po vrcholný barok.

Cembalo z roku 2021 se řadí k nejkvalitnějším cembalům vyrobeným v našich zemích. Jeho příslušnost do našeho regionu podtrhuje i nádherná výzdoba rukou pražské akademické malířky paní Miluše Poupětové. Tento nástroj a hudba vás dokonale vtáhnou do světa barokních (nejen jezuitských) Klatov.

Program (předběžný)

Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: Ouverture & recitativo
Dietrich Buxtehude: Sonata in a minor. Passacaglia (BuxWV 272)
Alessandro Scarlatti: Sinfonia Avanti La Serenata „Clori, Dorino e Amore“
Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: Aria. „Mea Tormenta, Properate!“
Johann Adolf Hasse: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: Aria. „Crucifixum si videres“
Johann Sebastian Bach: Harpsichord Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052
Johann Sebastian Bach: Partita in C minor, BWV 826, BWV 826