Sehlingovská slavnost v Toužimi…

…v Toužimi si připomněli zapomenutého rodáka.

V tomto roce uplynulo 310 let od narození Josefa Antonína Sehlinga, toužimského rodáka a významného barokního skladatele a hudebníka, který v minulých letech upadl v zapomnění. Teprve v nedávných letech bylo jeho jedinečné dílo znovu objeveno a interpretováno, zejména díky badatelské práci dr. Milady Jonášové a hudebních nadšenců. Sehlingovo dílo, převážně duchovní hudba, je pozoruhodné zejména tím, že ve své době využíval módní italskou operní hudbu v hudbě duchovní. Za svůj krátký život, zemřel v Praze v roce 1756 (ve věku pouhých 46 let), však napsal i několik oper a sám byl skvělým hudebníkem a působil také jako kapelník na kůrech nejvýznamnějších pražských kostelů.

K Sehlingovu výročí nastudoval klatovský smíšený sbor Kolegium pro duchovní hudbu a plzeňeský komorní orchestr Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera dvě dosud neuvedené skladby, Missa B.V. Conceptionis seu integra a Regina coeli lætare in D. Ty zazněly v neděli 28. června v toužimském kostele Narození Panny Marie (římskokatolický farní kostel v historickém jádru města Toužimi, od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka), kde byl Josef Antonín Sehling před 310 lety pokřtěn a kde také v mládí získal hudební vzdělání.

Aby byla zachována co největší autentičnost díla, bylo provedení mše spojeno s bohoslužbou, kterou celebroval tepelský premonstrát P. Reginald Pavel Větrovec, OPraem. Bohoslužba možná mnoho Toužimských odradila od návštěvy kostela. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval, neboť to nebyl jen duchovní, ale i úžasný a v našem regionu vzácný kulturní zážitek. Sehling si takovou oslavu jistě zasloužil a ta mohla být realizována i díky nadšení organizátorů ze spolku Pod střechou, hudebníků i díky finanční podpoře města Karlovarského kraje a města Toužimi.

J. Schierl,
Toužim – ze spolku Pod střechou

Ještě dodatek z Infocentra v Teplé

…zážitek to byl opravdu mimořádný a výjimečný. Proto si dovolíme přislíbit příznivcům hudby z Teplé a okolí, pozvání sboru i komorního orchestru z Klatov, k nám do Teplé, v příštím roce.

Naše barokní kaple Nejsvětější trojice bude důstojnou kulisou krásné hudbě a andělským hlasům.

Karla Kunešová,
Infocentrum Teplá