Na konec přijde začátek

28. srpna 2020 od 19 hodin

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum

Koncert je poděkováním našim partnerům, příznivcům a podporovatelům.


Vážení přátelé, letošní jaro nám bohužel neumožnilo pokračovat v našich kulturních a hudebních aktivitách a podílet se na bohatém kulturním životě česko-bavorského příhraničního regionu takovou měrou, jak bychom chtěli a jak si tento region zaslouží.

Rádi bychom Vás proto pozvali na koncert, který uspořádáme právě pro všechny naše dosavadní příznivce v českém i bavorském regionu. Budeme velmi poctěni, když přijmete naše pozvání a my se s Vámi budeme moci setkat dne 28. srpna v 19 hodin v refektáři jezuitské koleje v Klatovech.