Univerzitní zádušní mše za oběti na FF UK

Univerzitní zádušní mše za oběti na FF UK v plzeňské katedrále

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

úterý 30. ledna 2024, 19 hodin

Johann Michael Haydn (1737–1806): Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo (1771)
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
Consortium musicum Plzeň
& studenti Ústavu hudební vědy FF UK v Praze

Prosincové události minulého roku na Filozofické fakultě se nás hluboce dotkly.

Pokračovat ve čtení „Univerzitní zádušní mše za oběti na FF UK“

Závěrečný koncert akademického roku 2023/24

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2023/2024 ZČU v Plzni

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje

středa 15. května 2024, 19 hodin

P. Cajetanus Vogel (1750-1794) Missa Solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni (1779)
Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum
& hosté

Tradiční Slavnostní koncert k závěru akademického roku 2023/2024 bude realizován v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Jak je dobrým zvykem, koncertní program budeme realizovat společně s komorním orchestrem Consortium musicum.

Pokračovat ve čtení „Závěrečný koncert akademického roku 2023/24“

Barokní Tanaberk 2024

Koncert barokní hudby k poctě sv. Anny

Tanaberk, kostel sv. Anny

sobota 27. července 2024 v 18 hodin

František Ignác Tůma (1704-1774) Missa Sancti Wolfgangi, Litaniae lauretanae
Jan Václav Flaška (1708/09-1783) Domine ad adjuvandum me festina

Kolegium pro duchovní hudbu,
Consortium musicum
& hosté

Na pozvání spolku Tanaberk spravujícího poutní kostel sv. Anny na Tanaberku nedaleko Kdyně, provedeme v rámci zdejších svatoannenských oslav duchovní hudbu z českých archivů 18. století. Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 250. výročí úmrtí významného skladatele přelomu baroka a klasicismu Františka Ignáce Tůmy, bude část programu věnována právě jeho dílům. V obnovené premiéře provedeme jeho kompozici Missa Sancti WolfgangiVzhledem k tomu, že náš příhraniční region nese významné stopy tohoto světce (bývalý poutní kostel Bolfánek u Chudenic, kostel zasvěcený tomuto patronu v nedalekém Haibühlu aj.), můžeme v rámci dobové barokní tradice vnímat jistou atribuci této skladby k našemu regionu a jeho tradicím.

Pokračovat ve čtení „Barokní Tanaberk 2024“

Barokní noc 2024

Koncert barokní hudby v rámci svatojánské Barokní noci v Klatovech

Klatovy, refektář jezuitské koleje

pátek 21. června 2024 přibližně v 20 hodin

P. Cajetanus Vogel (1750–1794) Missa Solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni (1779)
Kyrie, Gloria & Agnus Dei

Kolegium pro duchovní hudbu,
Consortium musicum
& hosté

Vrcholně klasicistní mše sudetského skladatele Cajetana Vogela, určená k pražským oslavám padesátiletého jubilea kanonizace světce střední Evropy sv. Jana Nepomuckého (1779) byla do repertoáru klatovského farního kostela Narození Panny Marie přinesena zdejším regenschorim a Flaškovým nástupcem Václavem Pavlasem (v úřadu od 1784) a prováděna patrně ještě v první třetině 19. století patrně pod Petrem Kirlem a zcela jistě pod Pavlem Skřivánkem, jenž k hudebnině opatřil desky.

Pokračovat ve čtení „Barokní noc 2024“

Barokní jezuitské Klatovy 2024

Slavnostní zádušní bohoslužba u příležitosti XVI. Barokních jezuitských Klatov

Klatovy, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
sobota 27. dubna 2024 od 17 hodin

Johann Joseph Fux (c. 1660-1741) Missa pro defunctis (Kaiserrequiem), K 51-53 (1720); Libera me, Domine, K 54.

Kolegium pro duchovní hudbu,
Consortium musicum
& hosté

Zádušní mše za zesnulé členy klatovské jezuitské koleje a jezuitské mecenáše představuje centrální bod XVI. ročníku Barokních jezuitských Klatov. Jako tradičně ji doprovodíme figurálním requiem.

Pokračovat ve čtení „Barokní jezuitské Klatovy 2024“