Magnificat anima mea Dominum

Koncert z děl F. X. Brixiho v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera

Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie
16. 9. 2022, 19.00 hod.

František Xaver Brixi (1732-1771)
Magnificat in C
Missa in D (obnovená premiéra)
Motetto Tempore Rogationum Da pacem Domine (obnovená premiéra)

U příležitosti 290. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů poloviny 18. století, svatovítského kapelníka Františka Xavera Brixiho, oslavíme koncertem z jeho liturgických děl. Dvě z nich – rozsáhlá virtuózní Missa in D a moteto určené k liturgickým obřadům během tzv. prosebných dnů (tempore Rogationum), pocházejí z opisů rektora figurálního kůru klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie v letech 1785–1795 Václava Pavlase a budou provedeny v obnovené premiéře. Zejména text posledně jmenovaného Brixiho moteta Da pacem Domine (Dej pokoj, Pane) nabývá v dnešních časech nepříjemně aktuálního významu.