pf2019

Milí přátelé,
dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku. Věříme, že se v novém roce společně setkáme a budeme sdílet takové hudební zážitky, které obohatí život. Život, který se někdy zdá být až příliš uspěchaný.

Společné zastavení u krásné hudby snad zpomalí a zpříjemní nám všem nadcházející rok 2019.