Velikonoční koncert

Plzeň se spojí se svým partnerským městem Regensburg díky velikonočnímu koncertu.

Město Plzeň společně se souborem Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera připravily na květnou neděli 28. března od 18 hodin online Velikonoční koncert města Plzně, pozdrav Regensburgu. Ten bude přenášen z historických prostor Obřadní síně plzeňské radnice. Soubor Consortium musicum provede skladby barokních mistrů a jako pozdrav do partnerského města Regensburg zazní německá kantáta od Johanna Christopha Kridela. Každý může koncert sledovat na Facebooku Plzeň.euna městském kanálu YouTube.

„V této náročné době, která nám neumožňuje setkat se osobně tváří v tvář, chceme pozdravit naše partnerské město Regensburg a popřát našim i jeho obyvatelům krásné a klidné velikonoční svátky,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa a doplnil: „Věřím, že koncert duchovní barokní hudby potěší občany na obou stranách hranic a bude malou ochutnávkou nyní tolik postrádané kultury, která se nám, jak pevně doufám, již brzy opět začne otevírat.“

„Pro netradiční formu koncertu přenášeného v dnešních nelehkých časech ze starobylých prostor sálu plzeňské radnice jsme vybrali skladby zejména italských barokních mistrů 17. a 18. století. Vedle známých jmen jako Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello či Tomaso Albinoni zazní také skladby od Girolama Frescobaldiho a Stefana Landiho. Program doplní dílo drážďanského kurfiřtského kapelníka Johanna Davida Heinichena, spolupracovníka našeho Jana Dismase Zelenky, a jako pozdrav do partnerského města Regensburg německá kantáta od severočeského barokního varhaníka Johanna Christopha Kridela,“ přiblížil koncert za Consortium musicum Vít Aschenbrenner.

Město Plzeň navázalo spolupráci s bavorským Regensburgem podepsáním smlouvy o partnerství 25. září 1993 v Plzni tehdejším primátorem Zdeňkem Mračkem a starostkou Regensburgu Christou Meier. Mezi tradiční oblasti spolupráce patří Česko–bavorská kulturní platforma (nově pod názvem kultur | kontakt | kreativ). Od roku 2020 probíhá spolupráce mezi Plzní a Regensburgem také v oblasti Smart Cities. V letošním roce se uskuteční online konference zaměřená na koncept Smart Cities a nových technologií. Město Regensburg připravilo Digitální konferenci inkluze, která se uskuteční v termínu 22. ‒ 23. dubna 2021. Na srpen 2021 jsou pro děti naplánovány Mezinárodní letní tábory v baseballu v Regensburgu.

„V roce 2018 si města Plzeň a Regensburg připomněla 25. výročí partnerství. Slavnostní oslava výročí se konala v rámci Dne s Regensburgem. Pro oficiální delegaci i veřejnost z obou měst byl na náměstí Republiky připraven celodenní kulturní program. U příležitosti 25. výročí navázání těsného přátelství se na plzeňské radnici setkali také emeritní primátoři Zdeněk Mraček a za německou stranu Christa Meier,“ připomněla Jana Švábková, vedoucí oddělení protokolu Kanceláře primátora Magistrátu města Plzně.

Consortium musicum je komorní smyčcové uskupení působící při Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se zabývá interpretací hudby 18. století. Významnou součást jeho koncertní činnosti představuje znovuuvádění skladeb pocházejících z hudebních pramenů jihozápadních Čech. Soubor pracující pod vedením muzikologa, cembalisty a dirigenta Víta Aschenbrennera spolupracuje s komorním sborem Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy. Consortium musicum účinkuje také v zahraničí a je pravidelným hostem mezinárodního hudebního festivalu Haydnovy hudební slavnosti.