Veritas vincit

28. října 2018, 17 hodin
Betlémská kaple Plzeň, Husova 14

Veritas vincit je slavnostním koncertem k výročí založení samostatného československého státu, ve kterém bude uvedena premiéra oratoria o blahoslaveném Hroznatovi plzeňského hudebního skladatele Pavla Samiece na libreto klatovského bohemisty Štěpána Špáda. Cyklická hudební kompozice je zkomponovaná přímo k události 100. výročí republiky a seznámí nás s legendou o patronu plzeňské diecéze, jeho životě, duchovním odkazu. Obsah hudební kompozice byl k příležitosti výročí vzniku republiky volen zcela záměrně, aby bylo akcentováno regionální téma na několika úrovních – v úrovni jeho obsahu, v rámci autorů, kteří téma společně zpracovali do podoby, kterou uvedou zapojení umělci z Plzně a Klatov, a to orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu. Přijměte pozvání do plzeňské Betlémské kaple dne 28. 10. 2018 k jedinečné oslavě významného jubilea české státnosti pod patronací blahoslaveného Hroznaty.

Vystoupí Consortium musicum a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy.
Vstup zdarma.

Pokračovat ve čtení „Veritas vincit“

Tajemství františkánů

16. října 2018, 18 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie Plzeň

Hudba plzeňských františkánů 18. století je opředena mnoha tajemstvími. Většina hudebních kompozic pochází od neznámých františkánských skladatelů, kteří svoji identitu záměrně skrývali. Skladby těchto anonymních hudebníků z přelomu 17. a 18. století nám po­otevírají dveře k dalšímu tajemství – jsou jedinými dnes známými svědky plzeňské barokní hudby. Přijďte s námi do plzeňského františkánského kostela Nanebevzetí Panny Marie poodhalit, jak zněla zdejší barokní hudba a jak moc se odlišovala od anonymních skladeb františkánů z bavorského Neukirchen beim Heiligen Blut, které zde budou také uvedeny.

Vystoupí Consortium musicum.
Vstup zdarma.

Pokračovat ve čtení „Tajemství františkánů“

Hrad Skála v minulosti a dnes

24. září 2018 od 20 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
vstup volný

Koncert duchovní hudby v barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích se koná u příležitosti konání konference „Hrad Skála v minulosti a dnes“.

Skladby F. X. Brixiho, Josepha Haydna, Mariana Königspergera a dalších zahraje orchestr Consortium musicum řízený Vítem Aschenbrennerem.

Duchovní hudba u Panny Marie klatovské na přelomu 18.–19. století

16. září 2018, 18.00
Přeštice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Účinkují: Ludmila Nová (soprán), Lucie Bínová (alt), Jaromír Bína (tenor), Martin Borovský (bas), Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum Plzeň


P. Franz Josef Aumann, CanReg.
František Xaver Brixi
P. Dionysius Grotz, OSB.
Johann Georg Reutter
Wolfgang Amadeus Mozart


Společně s komorním orchestrem Consortium musicum provedeme v rámci XXVI. Haydnových hudebních slavností figurální hudbu, jež zněla v klatovském poutním kostele po josefínských reformách na konci 18. a na počátku 19. století. Pokračovat ve čtení „Duchovní hudba u Panny Marie klatovské na přelomu 18.–19. století“