Modo Antiquo

Plzeň-Litice, kostel sv. Petra a Pavla
29. června 2019, 17.00 hod.

Václav Benjamin Špíral – Létající lucerna
Federico Maria Sardelli – Concerto da chiesa in Re minore
P. Gunthera Jacoba, OSB. – Missa Dei Patris Festivalis

V rámci koncertu spojeného s oslavami patrocinia litického kostela sv. Petra a Pavla uvedeme v obnovené premiéře slavnostní mši českého barokního skladatele P. Gunthera Jacoba, OSB., jenž pocházel ze sudetských oblastí jihozápadních Čech. Rodák z Gossengrün (Krajková) přirozeně lnul k česko-bavorskému pohraničnímu regionu. Hudební vzdělání získal v benediktinském klášteře Kladruby, později coby barokní poutník navštěvoval Pannu Marii Klatovskou (pobýval zde od 22. října do 29. listopadu roku 1731) a zavítal i do bavorského Neukirchen b. Hl. Blut. Missa Dei Patris Festivalis zahajuje tištěnou sbírku mší Acratismus pro honore Dei (Snídaně ke cti Boží, připravená z jídel znějících zbožností. Složená z chutí různých instrumentů a nejoddaněji předložená k libovolnému upotřebení všem i jednomu každému, kdo nejen zbožností, ale i hudbou uctívá Nejsvětější a Nerozdílnou Trojici), vydanou v roce 1725. Prozrazuje Jacobovu zálibu v kompozičních experimentech, jež stály u zrodu Jacobovy originální hudební řeči, jež byla jeho současníky tolik oceňována. Mši uvedeme v obnovené premiéře.

Federico Maria Sardelli Concerto da chiesa in Re minore

Cyklus Létající lucerna pro komorní obsazení od nadějného plzeňského skladatele Václava Benjamina Špírala vznikla z iniciativy členů spolku Consortium musicum. Vychází z barokního obsazení triových sonát a volbou témat vzdává hold barokním skladatelům, zejména Johannu Sebastianu Bachovi. Skladba bude provedena ve světové premiéře.