Joannes de Deo Venceslaus Flaschka: Reqviem ex Dis

17. dubna 2016, Plzeň, kostel sv. Petra a Pavla v Liticích, 18.00 hod.
23. dubna 2016, Klatovy, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, 17.00 hod.

Reqviem ex Dis, dosud jediná objevená skladba Jana Václava Flašky (1708/9-1783), v letech 1740-1783 klatovského školního rektora a vedoucího kůru (Rector Chori & Scholae) pochází z majetku figurálního mariánského kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Datum jejího vzniku ani zhotovení přeštického opisu není znám. V hudebninách klatovské sbírky se však tato skladba nenachází. O autenticitě autorství svědčí „zašifrovaná“ verza jména, jež je na obálce hudebniny psáno pozpátku (Aksalf). Vzhledem k tomu, že se nejedná o Flaškův autograf, můžeme předpokládat, že přeštický opisovatel splnil rektorovo přání zůstat v anonymitě.

Rukopis jako již nepotřebný se patrně koncem 19. století dostal z Přeštic mezi hudebniny sběratele Ondřeje Horníka, s nimiž dále doputoval do sbírek Českého muzea hudby, kde je deponován dodnes pod sign. IX.A 190.

Skladba je dosud jediným svědkem Flaškových hudebních a kompozičních schopností a nepřímo dokládá úroveň jeho hudebního vzdělání, o němž dosud není nic známo.  Jeho partitura ukazuje na velmi solidní hudební školení, jež velmi pravděpodobně musel získat v prostředí některého z duchovních řádů. Klatovský rektor velmi dobře ovládal vedení a harmonizaci basu (generálbas), který je psán velmi dynamickým způsobem. Jeho melodika je však poněkud konzervativní a prozrazuje vídeňské (Fux) a zejména pražské (Wentzely, Černohorský) vlivy počátku 18. století. Ukazuje na Flaškovo hudební školení ve 20. a snad ještě počátkem 30. let.

Na základě těchto souvislostí nelze vyloučit, že tato skladba vznikla ještě za Flaškových studií či případně na počátku jeho klatovského působení, kdy byl repertoár klatovského kůru doplňován ještě o pozdně barokní kompozice. Není příliš pravděpodobné, že by Falška tímto stylem komponoval i v pozdější době, kdy farní kůr doplňoval o moderní díla klasicistních skladatelů (Stamic, Kopřiva aj.), byť samozřejmě vyloučit to nelze – podobná stylová dvojkolejnost je například doložena u Kryštofa Karla Gayera (1668-1734), v letech 1705-1738 svatovítského kapelníka v Praze.

Mistři komorní hudby

9. 12. 2015, 18.00,
Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň

Při sestavování programu koncertu nesoucího název „Mistři komorní hudby“ nebylo cílem zařadit díla nejvýznamnějších komponistů, ale spíše představit Consortium musicum prostřednictvím skladeb vhodných pro jeho nástrojové obsazení. Počet členů ansámblu dovoluje interpretovat jak smyčcový kvartet, tak i skladby pro smyčcový orchestr. Zastoupení stylových období sahá od baroka až po vrcholný klasicismus. Pokračovat ve čtení „Mistři komorní hudby“

Lovosické před-adventí

28. listopadu 2015, 17 hodin, Lovosice, Mírový kostel CČSH

Consortium musicum Plzeň
žáci houslového oddělení ZUŠ Lovosice pod vedením Aleny Beckerové

Johann Joachim Quantz – Rigadon
Quem pastores Laudavere – 14. stol. (Německo)
Gaudemus – 16. stol. – trad. (Skandinávie)
Michael Praetorius – Surrexit Christus Dominus
Antonio Vivaldi – Nulla in mundo, pax sincera
Johann Michael Bach – In dulci jubilo
Adam Michna z Otradovic – Vánoční noc
Felix Mendelssohn – Hark! The Herald Angels Sing
Dmitri Bortnjanski – Tebje Pajom
John Henry Hopkins – We Three Kings od Orient Are
Sarah Flower Adams – Nearer, my God to Thee
Zoltán Kodály – Stabat Mater

Mennyböl az angyal – trad. (Maďarsko)
Patapan – trad. (Burgundsko)
Jeg er sa glad hver julekveld – trad. (Norsko)
The Holly and the Ivy – trad. (Anglie)
Hava Nagila – trad. (Israel)
Les anges dans nos campagnes – trad. (Francie)
O Tannenbaum – trad. (Německo)
Good King Wenceslas – trad. (Velká Británie)

Adéste fidéles – trad.
Byla cesta, byla ušlapaná – 16. stol. (Morava)

David Bruce – Jingle Bells Boogie

Vigílie sv. Cecílie v Lamu

Lam, St. Ulrich Kirche , 21. 11. 2015, 17.00 hod

Consortium musicum Plzeň
Kolegium pro duchovní hudbu
Ludmila Nová – soprán
Lucie Bínová – alt
Jaromír Bína – tenor bas

Johann Caspar Ferdinand Fischer – Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps)
Antonio Vivaldi – Concerto pro smyčcový orchestr g moll, RV 157
Antonio Vivaldi – Magnificat, RV 610(česká verze)
Jan Dismas Zelenka – Missa Sancti Blasii, ZWV 22

Consortium musicum ve spolupráci se sborem Kolegium pro duchovní hudbu zreprízuje skladby, které nastudoval pod vedením lektorů Ireny Troupové, Lenky Torgersen a Adama Viktory na srpnovém barokním hudebním workshopu na Kvildě a které jsme s velkým úspěchem provedli na koncertě v Úterý 29. srpna. Děje se tak na pozvání člena našeho sboru Jana Palka.

V Lamu oslavíme vigílii sv. Cecílie, patronky všech hudebníků a také ukončení generální opravy interiéru lamského kostela sv. Ulricha.