Svatohorské Korunovační slavnosti

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
25. 6. 2022, 19.30 hod.

Antonín Syrůček (c. 1715–1762)
Missa Coronatae Sacro Montanae Beatae Mariae Virginis

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka provedeme spolu se sborem Kolegium pro duchovní hudbu slavnostní mši Missa Coronatae Sacro Montanae B. V. M. Antonína Syrůčka (c. 1715-1762). Stane se tak na vigilijní mši sv.

Vyšehradský regenschori Antonín Syrůček (c. 1715-1762) patřil k nejvýznamnějším pražským skladatelům na pomezí pozdního baroka a začínajícího klasicismu. Jeho slavnostní Missa Coronatae Sacro Montanae B. V. M. věnoval autor na Svatou Horu ke každoročním oslavám Korunovace zdejší zázračné sošky Panny Marie. Syrůček známý především svojí pastorální tvorbou, zde ukazuje, že byl mistrem liturgické kompozice, jenž dokázal vstřebat stylové podněty, které nabízelo pražské prostředí 30. a 40. let 18. století a vytvořit si osobitý pozdně barokní kompoziční styl.