Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

13. listopadu od 13 hodin
ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni, Kopeckého sady 13

u příležitosti připomenutí 30. výročí vystoupení studentů
plzeňských vysokých škol proti totalitě v listopadu 1989

Program
13.00 Akademický obřad:
Projev rektora
Představení nových profesorů a docentů
Udělení pamětních medailí ZČU
Ocenění vůdčích osobností stávkových výborů VŠSE, PF a LF UK v Plzni
Vystoupení orchestru Consortium musicum
14.30 Společenské setkání pozvaných hostů s občerstvením – malý sál
16.00 Panelová diskuse s přímými účastníky listopadových událostí – kinosál
Účinkují: Jiří Podlipný, Marcel Hájek, Vladimír Dvořák, Lubomír Smatana, Miroslav Anton
17.00 Projekce dokumentárního filmu M. Antona Listopad 1989 a beseda s tvůrci – kinosál