Consortium musicum a Musica sacra 2014

Consortium musicum se podílelo na koncertních provedeních festivalu Musica sacra 2014. Od 2.11.2014 do 14.11.2014 probíhal v západních Čechách Evropský hudební festival EUROPAMUSICALE Musica sacra 2014, jehož organizátorem bylo Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy. Festival akcentoval provedení duchovní hudby v unikátních sakrálních památkách západních Čech.

Consortium musicum bylo jako neprofesionální soubor přizváno ke spolupráci v rámci koncertních provedení. Společnými silami jsme provedli  některá festivalová koncertní provedení, a  to s velkým úspěchem...

Velmi si vážíme této spolupráce a věříme, že si posluchači odnesli nejen hezké vzpomínky na duchovní hudbu, ale i krásné zážitky z neobvyklých míst, kde se hudební díla prováděla.

Od dubna 2015 bude probíhat navazující festival Musica sacra 2015, organizátory jsou opět připravena nevšední hudební díla a věříme, že budou odhalena další duchovní tajemství sakrálních památek Plzeňského kraje!

2/11
BOR
Kostel sv. Mikuláše v Boru, 9.00
Consortium musicum Plzeň & Kolegium pro duchovní hudbu
Mikuláš František Xaver Wentzely (1643-1722): Missa de Requiem
hudební doprovod liturgie

2/11
SKOKY
Kostel Navštívení Panny Marie, 14.00
Consortium musicum Plzeň & Kolegium pro duchovní hudbu
řídí Vít Aschenbrenner
Johann Michael Haydn (1737-1806): Requiem in c
Holmer Becker (1955): Laß kommen Trübsal, Angst und Not (světová premiéra)
Jiří Bezděk (1961): Hymnus o porozumění (světová premiéra)

11/11
KLADRUBY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, 17.00
Dívčí akademický sbor Plzeň & Plzeňský akademický sbor Plzeň
A. Vivaldi  Gloria & duchovní hudba italského baroka
Claudio Monteverdi (1567-1743): Christe, adoramus te
Antonio Lotti (1667-1740): Crucifixus a 6
Michelangelo Grancini (1605-1669): Dulcis Christe
Claudio Monteverdi: Cantate Domino
Giuseppe Torelli (1658-1709): Koncert D dur pro trubku a orchestr
(Allegro, Adagio, Presto, Adagio, Allegro)
Agostino Agazzari (1578-1640): Jubilate Deo
Antonio Vivaldi (1678-1741): Gloria in D pro sóla, sbor a orchestr, RV 589

Klára Kartáková-Vlahačová - soprán
Marie Houšková - soprán
Eva Bartošová - alt
Dívčí akademický sbor & Plzeňský akademický sbor
Consortium musicum
řídí Vít Aschenbrenner

Koncert koncertů 4.10.2014 - zámek Nebílovy

Koncert, který organizuje Kolegium pro duchovní hudbu za finanční podpory Plzeňského kraje, je navázáním na tradiční prezentaci orchestru a sólistů na různé hudební nástroje. Po úspěchu Koncertu koncertů konaném minulý rok v Úterý přichází Consortium musicum s obnoveným repertoárem oživeným skladbou Jana Křitele Nerudy Concerto in Es pro trubku, smyčcový orchestr a basso continuo.  

Srdečně zveme na koncert v Nebílovech, do zámeckého sálu v 18,00 hod., kde se v hlavních rolích představí zobcová flétna, cembalo a trubka za doprovodu orchestru Consortium musicum. 

4.9.2014

Koncert koncertů 4.10.2014 v Nebílovech slavil u publika úspěch

Koncert, 12. 7. 2014, kostel Narození Panny Marie Klatovy

Consortium musicum pod vedením Mgr. Víta Aschenbrennera provedlo v kostele Narození Panny Marie v Klatovech oratorium Františka Xavera Brixiho (1732-1771) "Sermo inter Jesum et Magdalenam." Koncertní provedení obnoveného oratoria z pramenů klatovské hudební sbírky bylo součástí festivalu 6 týdnů baroka v rámci projektu Plzeň-Evropské město kultury 2015. Koncert - v překladu "Rozmluva Ježíše s (Máří) Magdalenou" - se konal dne 12.7.2014 od 21.00 hod. za účasti sólistů Ludmily Nové (soprán), Lucie Bínové (alt), Jaromíra Bíny (tenor) a Martina Borovského (bas). 

Copyright (c) Consortium musicum, z. s.

Kromě výslovně uvedených částí podléhá dílo licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.

^