Koncert pro refektář

24. srpna 2018, 19.00
Klatovy, refektář jezuitské koleje

Účinkují: Anna Veverková (housle), Martin Berger a Martin Rezek (flétny), Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum

Významným bodem programu letošního ročníku koncertu pro refektář bude provedení barokních děl s netradičním obsazením, ve kterém vynikne zobcová flétna. Na programu zazní např. Braniborský koncert číslo 4 Johanna Sebastiana Bacha pro dvě flétny, housle a orchestr. Koncert tak představí úspěšné absolventy výborné flétnové třídy plzeňské konzervatoře (zejm. Martin Berger) nebo houslistku Annu Veverkovou, členku klavírního tria Ensemble Solaris3 často hostující s orchestrem Ensemble 18+. Dále provedeme některé skladby, jež se provozovaly na figurálních kůrech klatovského poutního kostela Narození Panny Marie a broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha v 18. a na počátku 19. století. V Klatovech si tyto skladby opisovali regenschoriové Václav Pavlas (ve funkci 1785–1795) a Pavel Skřivánek (30. léta 19. století), broumovské prameny nás zavedou hluboko do první poloviny 18. století.

Třetí ročník koncertu pro refektář podpoří snahu o opravu a zprovoznění tohoto významného kulturního centra. Minulá a snad i budoucí nádhera barokního refektáře prostoupí hudební díla, jež vznikla v době, kdy jej studenti, seminaristé a profesoři využívali jako součást jezuitské koleje. Abychom navázali na 137letou hudební tradici, zazní v průběhu koncertu česká i evropská hudební díla, která vznikla v období provozu jezuitské koleje (1636–1773) jako místa a centra vzdělanosti jihozápadního regionu Čech.

Pořádá Artis fontes, z. s.
Finančně podporuje Plzeňský kraj a Město Klatovy.

Vstup zdarma

Strašínské hudební slavnosti 2018

Strašín, kostel Narození Panny Marie 22. 7. 2018, 11.00 hod.

Haydnova nepomucenská mše v rámci Strašínských hudebních slavností 2018

Michael Haydn – Missa Sancti Joannis Nepomuceni, MH 182
František Xaver Brixi – Magnificat C dur

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

Slavnostní koncert v rámci oslav Korunovace

Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
10. června 2018, 14.00 hod.

Na pozvání svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka koncertně provedeme v rámci oslav Korunovace slavnostní nepomuckou mši P. Cajetana Vogela komponovanou k oslavám 50. jubilea kanonizace sv. Jana Nepomuckého (1779) v pražské katedrále.

P. Cajetanus Vogel, OSM (1750-1794): Missa Solemnis Sancti Ioannis Nepomuceni (1779)

Slavnostní závěrečný koncert

Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého
10. května 2018, 19.00 hod.

Slavnostní závěrečný koncert akademického roku 2017/2018 ZČU v Plzni ve spolupráci s Hochschule für katholische Kirchenmusik Regensburg

Otmar Faulstich (1938*) Psalm 100 „Jubelt Jahwe zu“ pro sóla, sbor, bicí nástroje a varhany Franz Liszt (1811-1886) Kyrie & Gloria (Missa Choralis)pro sbor a capella Antonio Vivaldi (1678-1741) Gloria in D, RV 589 pro sbor a orchestr Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Te Deum laudamus in C, KV 141 pro sbor a orchestr  Pokračovat ve čtení „Slavnostní závěrečný koncert“